Ahmedabad – Mocarstwo Przemysłowe Indii

Ahmedabad, położone w zachodniej części Indii, jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w kraju. Miasto posiada długą historię i odgrywa znaczącą rolę w gospodarce Indii. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu, Ahmedabad … Read More