Czym wyróżnia się kredyt obrotowy?

Czym wyróżnia się kredyt obrotowy?

Zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa często jest ogromnym wyzwaniem. Na szczęście istnieją różne rozwiązania finansowe, które mogą pomóc przetrwać trudny okres i pokonać problemy. Jedną z takich opcji jest kredyt obrotowy. Czym się wyróżnia i kto może się ubiegać o kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy – co to jest?

Kredyt obrotowy jest zazwyczaj krótkoterminowym zobowiązaniem, które jest udzielane firmom w celu wspierania ich bieżącej działalności. Okres spłaty takiego kredytu wynosi zwykle od 3 do 4 lat. Środki pozyskane w ramach kredytu obrotowego możesz  wykorzystać na różne cele związane z codziennym funkcjonowaniem firmy, takie jak wypłata wynagrodzeń pracowników, opłacenie podatków i składek ZUS oraz zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Co więcej, warto wiedzieć, że bank może udzielić kredytu obrotowego w formie jednorazowej wypłaty lub w transzach. Jest to jedna z najpopularniejszych form kredytów firmowych ze względu na swoją wszechstronność oraz dostępność w wielu instytucjach finansowych. Maksymalna kwota kredytu obrotowego może się różnić w zależności od oferty poszczególnych banków oraz od wyniku weryfikacji sytuacji finansowej firmy. Bank przeprowadza analizę na podstawie dostarczonych dokumentów, takich jak zaświadczenie o regularnych wpłatach składek do ZUSu i US, dokumenty księgowe oraz wyciągi z konta bankowego firmy.

Kto może skorzystać z kredytu obrotowego?

Kredyt obrotowy to forma finansowania, z której często korzystają doświadczone, duże firmy, istniejące na rynku od dłuższego czasu. Taki wybór wynika z faktu, że wysokość i koszty kredytu są zależne od kondycji firmy oraz od możliwości udzielenia odpowiednich zabezpieczeń. Niemniej jednak coraz więcej banków oferuje także rozwiązania kredytowe dedykowane małym przedsiębiorstwom, nowym firmom i start-upom. Dzięki temu mniejsi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z kredytu obrotowego, co ułatwia im wejście na rynek i rozwój działalności. Wysokość kredytu, warunki spłaty oraz zasady kredytowania są dostosowane do specyfiki działalności firmy, jej potrzeb kapitałowych oraz czasu potrzebnego do zrealizowania projektu, który ma być sfinansowany.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego?

Środki uzyskane z kredytu obrotowego firma może przeznaczyć na różnorodne cele związane z bieżącym finansowaniem jej działalności gospodarczej, takie jak:

  • spłata zaległości finansowych,
  • zakup towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności,
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników,
  • finansowanie bieżących kontraktów i zleceń,
  • utrzymanie płynności finansowej i zapobieganie zatorom płatniczym,
  • inwestycje mające na celu rozwój firmy.

Pamiętaj jednak, aby odpowiednio zarządzać środkami z kredytu obrotowego. Kluczowe jest rozdzielenie ich zgodnie z priorytetami finansowymi firmy. W ten sposób jako przedsiębiorstwo możesz skutecznie utrzymać płynność finansową, sprostać zobowiązaniom i wykorzystać środki w sposób optymalny dla rozwoju i wzrostu.

 

 

 

Artykuł sponsorowany.