Praca sezonowa

Co wyróżnia pracę sezonową?

Praca sezonowa to zajęcie na określony czas. Często decydują się na nią osoby młode, np. studenci lub uczniowie, a także wszyscy ci, którym zależy na dorobieniu sobie do domowego budżetu i poprawieniu stanu swoich finansów. Warto przy tym wiedzieć, że praca sezonowa to specyficzne rozwiązanie, z którym łączą się pewne zasady. Co należy wiedzieć na jej temat?

Co to jest praca sezonowa?

Pojęcie pracy sezonowej nie funkcjonuje w polskim prawie – nie znajdziemy go w Kodeksie pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma ono swojej definicji. Aby wyjaśnić ten termin, najczęściej przywołuje się wyrok wydany przez Sąd Najwyższy 3 kwietnia 1986 roku. Zgodnie z nim praca sezonowa to zajęcie tymczasowe, które powinno być wykonywane jedynie przejściowo przez określoną część roku. Ma to związek z panującymi wówczas warunkami pogodowymi. W praktyce praca sezonowa uzależniona jest więc od pory roku. Wyróżnia się także widocznym brakiem ciągłości wykonywania.

Jaką umowę można podpisać przy pracy sezonowej?

Praca sezonowa może być świadczona na podstawie różnego typu umów. Popularne rozwiązanie to umowa o pracę na czas określony. W jej treści należy jasno wskazać, że dana osoba jest zatrudniona w związku z większym zapotrzebowaniem na pracowników w określonym sezonie. Należy też zapisać w niej termin, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu. Może to być zarówno konkretna data, jak i wskazanie zdarzenia, które jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy (np. koniec zbiorów owoców). Warto przy tym wiedzieć, że pracę sezonową można także wykonywać na podstawie umowy o pracę tymczasową. To specyficzna forma zatrudnienia, w której udział biorą trzy strony – nie tylko pracownik i właściwy pracodawca, lecz także podmiot zewnętrzny, czyli agencja pracy, z którą podpisuje się umowę.

Poza umową o pracę zajęcia sezonowe można wykonywać poprzez zawarcie jednej z umów cywilnoprawnych. Wśród nich królują umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Ten typ współpracy jest dopuszczalny, o ile codzienne obowiązki danego pracownika sezonowego nie wskazują na to, że powstał stosunek pracy między nim a pracodawcą. Jeszcze innym rozwiązaniem jest podpisanie umowy o praktyki absolwenckie. Mogą być one płatne lub bezpłatne. W tym przypadku należy mieć na uwadze to, że czas trwania takiej umowy nigdy nie może przekraczać 3 miesięcy. Ostatnią dopuszczalną opcją jest podpisanie umowy o pomoc przy zbiorach. To również umowa cywilnoprawna. Stosuje się ją w konkretnej branży, a więc w rolnictwie.

Popularne rodzaje pracy sezonowej

Praca sezonowa powinna mieć czasowy i przejściowy charakter. Można ją wykonywać w różnorodnych branżach. Najpopularniejsza z nich to oczywiście rolnictwo – można zatrudnić się np. przy zbieraniu owoców, warzyw, kwiatów czy chmielu. Inne gałęzie gospodarki, które oferują możliwość podjęcia pracy sezonowej, to m.in. sektor turystyczny (w tym hotelarski i gastronomiczny), produkcyjny, handlowy oraz przetwórczy. Oprócz tego taką szansę daje branża budowlana.

 

Materiał reklamowy