Układ konsumencki – pomoc dla osób zadłużonych

Układ konsumencki jest alternatywą dla ogłoszenia upadłości, która pozwala dłużnikowi zawrzeć porozumienie z wierzycielami. Ważne jest, aby większość wierzycieli zaakceptowała tę propozycję, a sąd ją zatwierdził. W odróżnieniu od upadłości … Read More

Inwestowanie w akcje przez Internet

Inwestowanie na giełdzie to dobry sposób na zbudowanie dodatkowego kapitału i osiąganie zysków. Obecnie inwestowanie w papiery wartościowe jest prostsze niż kiedyś. Dzięki dostępowi do platform inwestycyjnych przez Internet, każdy … Read More