czyszczenie separatorów

Twoje urządzenie wymaga serwisu? Czyszczenie separatorów

Separatory wody i oleju są skuteczne, ale by mogły poprawnie spełniać swoje zadanie, wymagają okresowej konserwacji. Z biegiem czasu zanieczyszczenia gromadzą się w komorach, zmniejszając w ten sposób wydajność, przepływ i skuteczność samego separatora. Jeśli te ciała stałe nie są okresowo usuwane, może wystąpić usterka, która spowoduje odprowadzanie oleju zamiast oczyszczonych ścieków. Separator wody zaolejonej to znacząca inwestycja finansowa i krytyczny element wyposażenia pod względem zgodności z lokalnymi władzami wodnymi.

Jak poprawnie dbać o swoje urządzenie?

Firmy stosujące separatory wody i oleju bezwzględnie muszą planować rutynowe usługi serwisowe, w tym czyszczenie separatorów. W ten sposób zmniejszą ryzyko kosztownych napraw i zapewnią, że maszyny działają zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez lokalne władze wodociągowe.  Wiele zakładów tworzy standardowe procedury operacyjne i listy kontrolne, aby zapewnić przeprowadzanie regularnych przeglądów separatora wody i oleju oraz jego działania. W ten sposób potencjalny problem można wcześnie wykryć i podjąć działania naprawcze lub zastosować środki zapobiegawcze.

Sprawdź swoje urządzenie i zanotuj wszelkie „niebezpieczne” oznaki przepełnienia lub awarii wydajności. Niektóre części, które powinieneś uwzględnić na swojej liście kontrolnej to:

 • Poziomy osadu
 • Rury i uszczelnienia pomp
 • Poziomy beczek na zużyty olej
 • Pływak
 • Odpieniacz oleju
 • Sitka

Regularne i rutynowe kontrole wydajności mogą zapewnić działanie separatora oleju i wody zgodnie z projektem między usługami.

Jak serwisować separator wody i oleju?

Chociaż wskazane jest, aby serwis separatora oleju i wody przeprowadzali wyspecjalizowani wykonawcy, możliwe jest serwisowanie sprzętu w zakładzie, postępując zgodnie z instrukcją producenta. Instrukcje te zwykle zawierają zasady działania i szczegółowe instrukcje, w tym rysunki części i połączeń.

Jeśli masz hydrocyklonowy separator wody i oleju, musisz sprawdzić czy:

 • Pływający skimmer działa prawidłowo, nie ma uszkodzeń węża łączącego, ani żadnych przeszkód w porcie skimmera
 • Automatyczne działanie pompy
 • Filtr zanieczyszczeń, cyklon, zbiornik na zużyty olej i sama wkładka separatora oleju
 • Zawory i manometry

W przypadku separatora koalescencyjnego należy sprawdzić:

 • Przepływ wody i gromadzenie się oleju
 • Działanie pompy wraz z wyłącznikami poziomu

Musisz sprawdzić i wyczyścić zbiornik na zużyty olej i separator, aby usunąć szlam i odpady.