Polska jest krajem o bogatej historii

Polska jest krajem środkowoeuropejskim położonym między Niemcami na zachodzie, Czechami i Słowacją na południu, Ukrainą i Białorusią na wschodzie oraz Morzem Bałtyckim i Obwodem Kaliningradzkim, eksklawą rosyjską, na północy. Całkowita powierzchnia Polski wynosi 312 679 kilometrów kwadratowych (120726 ²), co czyni ją 69. największym krajem na świecie i 9. co do wielkości w Europie. Z populacją około 38,5 miliona ludzi, Polska jest 34. najludniejszym krajem na świecie, szóstym najludniejszym członkiem Unii Europejskiej i najludniejszym postkomunistycznym członkiem Unii Europejskiej. Polska jest państwem unitarnym, podzielonym na 16 jednostek administracyjnych.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej

Polska jest republiką rządzoną przez prezydenta, który stoi na czele systemu wielopartyjnego. Od 1989 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE), NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO). Od 1991 jest również członkiem Rady Europy, od 1991 członkiem-założycielem Grupy Wyszehradzkiej (z Węgrami, Czechami i Słowacją), a od 2007 członkiem Układu z Schengen. naród Eurokorpusu, europejskiego komponentu wojskowego NATO.

Polska ma wiele zabytków, np. Kraków, Wrocław i Gdańsk

Polska gospodarka jest szóstą co do wielkości w Unii Europejskiej i jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Kraj zajmuje również 23. miejsce w rankingu najwyższej jakości życia na świecie i zajmuje wysokie miejsce w różnych miarach wyników narodowych, takich jak wolność prasy, wolność gospodarcza i swobody obywatelskie. Dziś Polska jest aktywnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, utrzymując stosunki dyplomatyczne z ponad 150 krajami. Jest także jednym z członków założycieli Unii Europejskiej i NATO.

Historia Polski sięga ponad tysiąca lat, do ok. 3 tys. 966 AD, kiedy książę Mieszko I przyjął chrześcijaństwo i nawrócił swoje królestwo, co otworzyło drzwi do wielowiekowej prosperity pod dynastią Piastów – syn ​​Mieszka Bolesław I Chrobry został królem Polski w 1025 roku. Pierwszą stolicą było Gniezno, a następnie Poznań, Gniezno było ponownie objął stolicę w 1075 r. przez Bolesława Śmiałego po złupieniu Krakowa przez grasujących książąt czeskich. W 1226 roku książę Henryk I Brodaty zjednoczył tym aktem wszystkie ziemie polskie pod swoim panowaniem Polska stała się niepodległym państwem na blisko 200 lat. Jednak do roku 1320 król Władysław I Łokietek zdołał zjednoczyć większość tych ziem; proces ten kontynuował jego syn Kazimierz III Wielki. W 1410 ambitna kampania Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda zakończyła się unią polsko-litewską, tworząc jedno z największych imperiów w Europie, trwające do 1795 roku. okres zwany renesansem Polski. W 1569 r. król Zygmunt II August włączył Polskę do tzw. Rzeczpospolitej Obojga Narodów aż do rozbioru przez państwa sąsiednie pod koniec XVIII wieku.

Polska to kraj warty odwiedzenia

W 1795 r. Polska przestała istnieć jako suwerenny naród po klęsce i rozbiorach z rąk sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii. Następnie przez 123 lata pozostawała pod obcym panowaniem, a większość jego terytorium była podzielona między sąsiadów; dopiero w 1918 r. Polska odzyskała niepodległość jako państwo narodowe, gdy po I wojnie światowej odrodziła się jako niepodległa republika po 123 latach rozbiorów przez sąsiadów: Rosję (1917), Austro-Węgry (1918) i Niemcy (1919) . W 1939 r. nazistowskie Niemcy najechały Polskę, co doprowadziło do II wojny światowej, podczas której znaczna część ludności żydowskiej w Polsce zginęła w Holokauście; W czasie tego konfliktu zginęło ponad sześć milionów obywateli polskich – prawie 20% przedwojennej ludności Polski. W 1947 Polska stała się rządzonym przez komunistów państwem satelickim Związku Radzieckiego Józefa Stalina; pozostawał w tej orbicie do 1989 r., kiedy w Europie Wschodniej upadł komunizm, a Polska ponownie odzyskała niepodległość. W 1999 roku Polska wstąpiła do NATO, aw 2004 do Unii Europejskiej; te dwa wydarzenia przyczyniły się do dalszego zakotwiczenia miejsca Polski wśród narodów zachodnich.

Polska jest krajem, który leży w Europie Środkowej

Polska położona jest w Europie Środkowej między 49° N a 55° N i długością 14° E i 24° E. Zajmuje powierzchnię 312 679 kilometrów kwadratowych (120.726 mil kwadratowych), co czyni ją 69. największym krajem na świecie i 9. miejsce w Europie. Na zachodzie są Niemcy; na południu znajdują się Czechy i Słowacja; na wschodzie jest Ukraina;
na jej północno-wschodnią Białoruś; a na jego północy znajduje się eksklawa Obwodu Kaliningradzkiego (eksklawa Rosji) i Litwa. Z linią brzegową wzdłuż Morza Bałtyckiego (z granicami lądowymi z Danią, Niemcami, Rosją (Kaliningrad), Słowacją i Litwą), Polska ma również granice lądowe z Białorusią (od wschodu), Ukrainą (na południowym wschodzie), Słowacją (na południu) i Litwie (na północnym wschodzie).