5 gatunków zwierząt chronionych w Polsce

5 gatunków zwierząt chronionych w Polsce

Niedźwiedź brunatny

Niedźwiedź brunatny jest jednym z największych drapieżników w lasach Europy. Można go spotkać w większości polskich parków narodowych, takich jak Białowieski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy i Babiogórski Park Narodowy. Zwierzę to jest uważane za gatunek zagrożony wyginięciem, a polska prawna ochrona jest bardzo ważna dla jego przetrwania. Niedźwiedzie brunatne są objęte ochroną gatunkową w całej Unii Europejskiej.

Niedźwiedzie brunatne są samotnikami, które żyją w lasach liściastych, głównie dębowych, ale także w górach. Zazwyczaj wybierają one mocno pofałdowane tereny, budując schronienia w podmokłych środowiskach. Są aktywne przez cały rok, lecz najbardziej aktywne są wiosną i jesienią, gdy dostępne są większe ilości pokarmu.

Głównym pożywieniem dla niedźwiedzi brunatnych są owady, jagody i tłuste owoce leśne. Zjadanie przez nich zwierząt takich jak sarny, jelenie, dziki i jenoty jest rzadkie. Niedźwiedzie brunatne są bardzo terytorialne, a ich terytorium może sięgać od 12 do 100 kilometrów kwadratowych. Samce są bardziej aktywne, niż samice, i mogą przebywać na dużych obszarach, natomiast samice są bardziej związane z określonymi miejscami.

Żubr

Żubr jest głównym obiektem ochrony w Białowieskim Parku Narodowym w Polsce. Żubry są jednym z największych ssaków europejskich i największymi dzikimi zwierzętami w Polsce. Żubry są bardzo ważne w ekosystemie Parku Białowieskiego, ponieważ budują one unikalną strukturę lasu poprzez wyrywanie i żucie liści oraz zakopywanie swojego pożywienia. Żubry są objęte całkowitą ochroną od 1945 roku, a ich populacje zostały od tego czasu zwiększone.

Żubry są zwierzętami żerującymi i wybierają one siedliska o dużej wilgotności, takie jak wilgotne lasy liściaste i bór mieszany. Głównym pożywieniem żubrów są trawy, krzewy, pędy i liście. Żubry są bardzo aktywne, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych. Zazwyczaj żyją one w stadach, złożonych z mężczyzn i kobiet, które mają wspólny terytorium.

Łoś

Łoś jest drugą co do wielkości samicą wśród zwierząt, które można spotkać w polskich lasach. Łosie żyją głównie w lasach liściastych i mieszanych, a ich głównym pożywieniem są trawy, krzewy i młode drzewa. Są one objęte ochroną gatunkową w Polsce od 1955 roku.

Łosie są bardzo aktywne, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych. Nocują one w lasach, w specjalnie przygotowanych chodnikach i wykopach. Są one bardzo terytorialne i posiadają swoje własne terytoria, które mogą sięgać od kilku do kilkuset kilometrów kwadratowych. Łosie są bardzo społeczne, tworząc stada składające się z samic i młodych osobników.

Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy jest jednym z najważniejszych obszarów ochrony przyrody w Polsce. Park ten jest jednym z najmniejszych parków narodowych w Polsce. Obejmuje on niewielki obszar około 10,000 hektarów. Park ten jest domem dla wielu gatunków zwierząt chronionych w Polsce, w tym dla takich jak żubr, jeleń szlachetny, dzik, wydra i ryś.

Roztoczański Park Narodowy jest siedliskiem dla kilku endemicznych gatunków ptaków, w tym ptaków śpiewających, ptaków szponiastych i ptaków drapieżnych. Samce liściaste, które są często spotykane w parku, są jednymi z najpiękniejszych ptaków w Europie. W parku można również zobaczyć różne gatunki płazów, takie jak żaba trawna, żaba moczarowa i żaba zielona.

Bocian biały

Bocian biały jest uważany za jeden z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej popularnych ptaków w Europie. Jest to jeden z niewielu ptaków, który jest szeroko rozpowszechniony w całej Polsce. Bociany białe są chronione przez prawo polskie od 1957 roku.

Bociany białe koncentrują się wokół jezior, rzek i mokradeł, gdzie znajduje się dużo łatwo dostępnych pokarmów, takich jak ryby, owady i ślimaki. Są one także często spotykane w pobliżu pól uprawnych, gdzie są w stanie pozyskać pożywienie z ziaren. Są one również aktywne nocą, gdzie mogą pozyskiwać pożywienie, takie jak myszy i ślimaki.

Kuny

Kuny są jednym z najmniejszych drapieżników w Polsce. Są one objęte całkowitą ochroną od roku 1958 i są jednym z głównych gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Kuny są aktywne zarówno za dnia, jak i w nocy i są często spotykane w lasach liściastych i mieszanych.

Głównym pożywieniem kun jest pożywienie roślinne, w tym jagody, orzechy, nasiona i liście. Są one również łowcami, polującymi na owady, ślimaki i myszy. Kuny są bardzo aktywne, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych. Są one bardzo terytorialne, a ich terytorium może sięgać od 3 do 5 kilometrów kwadratowych.

Jeleń szlachetny

Jeleń szlachetny jest uważany za jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków zwierząt, które można spotkać w polskich lasach. Zwierzę to jest objęte ochroną od roku 1957 i jest jednym z najbardziej popularnych gatunków zwierząt, które można spotkać w polskich parkach narodowych.

Głównym pożywieniem jeleni szlachetnych są pożywienie roślinne, w tym trawy, liście, korzenie i młode pędy. Są one aktywne zarówno za dnia, jak i w nocy i przez cały rok. Jelenie szlachetne są bardzo terytorialne i mogą posiadać terytoria od 50 do 300 kilometrów kwadratowych. Samce są bardziej aktywne niż samice i posiadają większe terytoria, natomiast samice są bardziej związane z określonymi miejscami.

Podsumowanie

Polska jest domem dla wielu gatunków zwierząt chronionych, w tym dla takich jak niedźwiedź brunatny, żubr, łoś, bocian biały, kuny i jeleń szlachetny. Większość z tych gatunków jest objęta ochroną gatunkową w całej Unii Europejskiej i są one bardzo ważne dla przetrwania wielu polskich parków narodowych, w tym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Prawo polskie chroni te gatunki od ponad pół wieku, co sprawiło, że ich populacje urosły i są one wciąż żywe w lasach Polski.