narzędzia Design Thinking

Narzędzia Design Thinking, które warto znać i wykorzystywać

Narzędzia Design Thinking to jeden z filarów metodyk myślenia projektowego. Dzięki nim można lepiej zrozumieć użytkownika, tworząc produkty doskonale realizujące jego potrzeby. Jedną z ciekawych propozycji są DTTools – zestaw narzędzi dedykowanych metodyce DTMethod®.

Czym są DTTools?

DTTools to narzędzia Design Thinking obecne w metodyce DTMethod®. Wykorzystuje się je na różnych etapach procesu Design Thinking, np. w fazie kreatywnej i fazie konstrukcyjnej. Pozwalają wejść „w buty” użytkownika, zrozumieć, kim jest oraz czego oczekuje od produktu albo usługi.

Narzędzia DTTools pozwalają zgromadzić oraz wykorzystać wiedzę do analizy potrzeb odbiorcy. Umożliwiają generowanie pomysłów odpowiadających na te potrzeby. Otwierają pole do prototypowania i testowania rozwiązań, wskazując, czy będą skuteczne.

Narzędzia Design Thinking – od eksploracji do konstrukcji

DTTools wykorzystuje się we wszystkich trzech fazach procesu:

  • eksploracyjnej,
  • kreatywnej,
  • konstrukcyjnej.

W fazie eksploracyjnej rozpoznawane są potrzeby użytkownika – potencjalnego odbiorcy produktu. Do narzędzi wykorzystywanych na tym etapie zalicza się m.in.:

  • wywiady oraz ankiety z interesariuszami,
  • obserwacje i DeskResearch prowadzone przez DTProjektantów – odnoszą się np. do organizacji pracy użytkowników, dla których dedykowane będzie oprogramowanie,
  • tworzenie drzewa Wyzwania albo mapy potrzeb użytkowników,

Mając potrzebne, uporządkowane informacje DTZespół przechodzi do fazy kreatywnej. W metodyce DTMethod® może w niej wykorzystać takie narzędzia jak:

  • Generowanie pomysłów – określane potocznie jako burza mózgów. DTMethod® wyróżnia tutaj Metodę 6-3-5 oraz Głosowanie kropkami.
  • Klastrowanie – dzielenie pomysłów na zbiory o wspólnych cechach, zawierających gotowe rozwiązania.
  • Macierze – np. Macierz RIG lub Macierz Now-How-How.

W fazie konstrukcyjnej zespół projektowy praktycznie przetwarza zgromadzoną wiedzę oraz wygenerowane na jej podstawie pomysły. Narzędzia Design Thinking wykorzystywane na tym etapie pozwalają tworzyć szczegółowe opisy najlepszych rozwiązań (narzędzie Zbuduj-Zepsuj-Napraw lub Opis rozwiązania), a następnie generować i testować prototypy. Dzięki temu DTZespół jest w stanie stwierdzić, czy produkt odpowiada na potrzeby użytkowników.

Istotnym elementem fazy konstrukcyjnej jest również zbieranie informacji zwrotnych od interesariuszy w ramach testów. Dzięki konstruktywnej i krytycznej ocenie można dopracować produkt, dostosowując go do realnych potrzeb odbiorców.

narzędzia Design Thinking

Korzyści z wykorzystania narzędzi Design Thinking

Wykorzystanie DTTools w procesie projektowym pozwala m.in. zredukować koszty i czas pracy zespołu, zwiększyć korzyści uzyskiwane przez produkty, procesy czy usługi oraz zmniejszyć ryzyko związane z zarządzaniem projektem.

Szersze zapoznanie się z DTMethod® oraz DTTools umożliwia udział w dedykowanym szkoleniu z tej metodyki. Można je zrealizować jednorazowo lub w ramach subskrypcji Inprogress Plus – oferty nielimitowanych szkoleń stacjonarnych oraz online, zarówno dla firm, jak i pojedynczych osób. Więcej na ten temat szkoleń dowiesz się na stronie inprogress.pl.

 

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Artykuł sponsorowany