emigracja

Emigracja zarobkowa Polaków

Chęć emigracji zarobkowej Polaków wciąż jest spora. Dane pokazują, że na wyjazd w roku 2022, wyraziło ochotę 16,1 proc. osób pracujących. W porównaniu do danych z połowy 2020 to blisko dwa razy więcej. Miejscem przez nas preferowanym są Niemcy.

Emigracja zarobkowa – trend

Jak pokazują wyniki badań, Polacy wciąż w dużej mierze myślą o emigracji zarobkowej. Co prawda w porównaniu, do dwóch ubiegłych lat, trend ten nieco zelżał, jednak zestawiając dane z roku 2018, widzimy wyraźnie, że liczba ta się niemal podwoiła. Pandemia ostudziła nasze zapały, ale tylko na krótko. Łatwo to możemy prześledzić, porównując wyniki na przestrzeni kilkunastu miesięcy. W grudniu 2020, a więc przed wybuchem pandemii, chęć wyjazdu wyraziło niespełna 18 proc. W lipcu, a więc już podczas jej trwania, było to 9,9 proc. Stan ten nie trwał jednak długo, bo grudniem tego samego roku, sytuacja wróciła do stanu wcześniejszego – prawie 19 proc. Obecnie jest to 16,1 proc. aktywnych zawodowo.

Skutki emigracji zarobkowej

Jeżeli chodzi o skutki emigracji zarobkowej, to są one dwojakie. Rozpatrzymy je oczywiście z perspektywy kraju opuszczanego.

Do negatywnych możemy zaliczyć:

 • Spadek PKB,
 • Oderwanie od kultury,
 • Zmiany struktur społecznych i kulturowych,
 • Zachwianie równowagą na osi popyt – podaż,
 • Odpływ osób dobrze wykształconych,
 • Trudność w pozyskaniu nowych rąk do pracy,
 • Rozłąka z najbliższymi.

Pozytywne skutki migracji zarobkowej:

 • Spadek bezrobocia,
 • Transfer środków finansowych do ojczyzny,
 • Nabywanie nowych umiejętności,
 • Obcowanie z nowymi kulturami,
 • Rozwój usług jak np. Firm transportowych, agencji turystycznych, agencji pracy,
 • Podniesienie standardu życia,
 • Obniżenie wskaźnika ubóstwa.

Emigracja z Polski, gdzie wyjechać?

Spośród krajów najczęściej wybieranych przez Polaków na pierwszym miejscu należy wymienić Niemcy. Co 5 osoba emigrująca z Polski wybiera właśnie ten kierunek. Dwa pozostałe miejsca na podium przypadają Holandii i Wielkiej Brytanii, choć trzeba dość mocno podkreślić, że udział Wielkiej Brytanii coraz bardziej słabnie. Możliwe, że jest to spowodowane Brexitem. Wyraźnie również widać, że maleje wskaźnik osób powracających z wysp do Polski. Mimo że trend emigracji zarobkowej słabnie, to jest jeden kraj, do którego Polacy chętniej wyjeżdżają, niż z niego wracają. Jest to Hiszpania i plasuje się na czwartym miejscu. Tuż za nią znajduje się Francja. Jak widać, prócz Wielkiej Brytanii, najchętniej korzystamy z gościnności krajów należących do wspólnoty Unii Europejskiej.