Ekologiczne rozwiązania w miastach

Ekologiczne rozwiązania w miastach

Odsetek Europejczyków mieszkających w miastach to ponad 60%. Zanieczyszczenia, jakie tworzymy, są więc znaczne. Żeby więc w należyty sposób zadbać nie tylko o miejsce, w którym żyjemy, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki. Jakie więc możemy wprowadzić ekologiczne rozwiązania w miastach?

Ekologiczne miasto

Mimo że świadomość społeczeństwa w kwestii dbania o naszą planetę jest coraz większa, to wciąż jest ona niewystarczająca. Jakość powietrza, którym oddychamy, jest coraz gorsza. Z powodu setek ton szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery, nasze zdrowie, mimo, że często niezauważalnie, pogarsza się. Wyraźnie widać trend mający na celu wyhamowanie tego procesu. Dopłaty do ekologicznych rozwiązań, kampanie reklamowe czy wszelkiego rodzaju eventy mają przyczynić się do większej dbałości o Ziemię. Coraz więcej europejskich miast, na własną rękę stara się być bardziej eco friendly. Mimo że są to oczywiście próby godne pochwały, to konieczność wypracowania w tej kwestii wspólnej polityki jest zauważalna.

Ekologiczne rozwiązania w Polsce

Chociaż wciąż brakuje nam spójnego stanowiska na szczeblu międzymiastowym, to nie można zarzucić nam braku zapału. Infrastruktura miast zmieniła się mocno na przestrzeni ostatnich kilkunastu miast, co oczywiście cieszy. Kreowanego jest coraz więcej miejsca dla osób chcących żyć w zgodzie z naturą. Widzimy coraz to nowe ścieżki rowerowe, łąki kwietne oraz więcej zieleni. Projekty ekologiczne w miastach zakładają również: dofinansowania w ramach wymiany kotłów grzewczych, łatwiejszy dostępu do miejskich instalacji ciepłowniczych czy dopłaty do OZE.

Problemy ekologiczne w miastach

Mimo że nasza świadomość odnośnie problemów ekologicznych w miastach jest coraz większa, to warto podkreślić, co jest obecnie najbardziej niebezpieczne. Wymieniamy tutaj:

  • Zanieczyszczenie wód,
  • Zanieczyszczenie powietrza,
  • Dziura ozonowa,
  • Kwaśne deszcze,
  • Degradacja gleb,
  • Działalność człowieka,
  • Efekt cieplarniany.

Sposoby na ekologicznie miasto 

Coraz częściej odbywają się spotkania, mające na celu stworzenie ekologicznego miasta przyszłości. Jednym z nich jest konferencja DNB Panku Polskiego pod patronatem ZMP „Miasta w zielonej perspektywie – szanse i wyzwania”. Głównymi punktami agendy, tychże spotkań są debaty na tematy takie jak: waga zrównoważonego rozwoju miast, efektywne praktyki w zakresie efektywności energetycznej, kwestia finansowa ochrony powietrza czy zasadność zielonych obligacji.