Ruda Sułowska wieś na podlasiu

Ruda Sułowska – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w powiecie wielickim, w gminie Wieliczki. Leży około 3 km na północny wschód od Wieliczki i 18 km na południowy wschód od stolicy województwa Krakowa. Wieś liczy 1890 mieszkańców.

Znajduje się ona w województwie podlaskim

Pierwsza wzmianka o Rudzie Sułowskiej w dokumentach historycznych pochodzi z 1326 r., kiedy wchodziła w skład Księstwa Oświęcimskiego, zaboru Królestwa Czeskiego. W 1457 r. Jan Długosz odnotował, że Ruda była własnością Piotra Dunina, kasztelana krakowskiego. W 1564 r. król Zygmunt II August zatwierdził przywilej dla Kopalni Soli w Wieliczce, zgodnie z którym całą wydobywaną z niej sól trzeba było transportować przez Rudę. Dzięki temu wieś stała się ważnym lokalnym ośrodkiem handlowym.

W XVI wieku Ruda Sułowska należała do rodu Duninów i pozostawała w ich rękach do 1795 roku, kiedy została zaanektowana przez Austrię w III rozbiorze Polski. W 1809 r. weszło w skład Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. należało do Królestwa Polskiego, autonomicznego królestwa w ramach Imperium Rosyjskiego. W 1918 powrócił do Polski.

Ruda Sułowska Powstała w XIV wieku

W czasie II wojny światowej Ruda Sułowska znalazła się pod okupacją niemiecką (1939-1945). 4 września 1939 r., dwa dni po niemieckim najeździe na Polskę, który rozpoczął II wojnę światową, do wsi wkroczył oddział Wehrmachtu i podpalił kilka domów. Tego samego dnia w Rudzie Sułowskiej utworzono placówkę żandarmerii niemieckiej. 20 października 1939 r. Niemcy wypędzili ze wsi 14 Polaków, a 22 listopada kolejnych 10. W grudniu 1939 r. i styczniu 1940 r. Niemcy przeprowadzili dwa wysiedlenia Żydów z Rudy Sułowskiej (pierwsze – 4 grudnia – dotyczyło 12 osób). osób, a w drugim – 21 stycznia 1940 r. – kolejnych 10). 9 lutego 1940 Niemcy przeprowadzili kolejne wysiedlenie, tym razem wymierzone w Romów – 14 Romów zostało wysiedlonych ze wsi.

Ruda Sułowska jest miejscem o dużym potencjale

Pierwsze aresztowania Polaków w Rudzie Sułowskiej miały miejsce w grudniu 1939 r. Dokonywało ich gestapo i atakowało polskich nauczycieli, członków
organizacje młodzieżowe, a także polska inteligencja. Aresztowania trwały przez całą okupację niemiecką.