Poprawne pisanie streszczenia

Streszczenie to zwięzłe podsumowanie treści artykułu. Powinien być napisany w sposób atrakcyjny dla czytelników, ale nie przesadnie promocyjny.

Pisanie streszczenia

Streszczenia mają zazwyczaj 500 słów lub mniej, a wiele czasopism naukowych ma ścisłe ograniczenia co do liczby słów, które można wykorzystać w streszczeniu. Rozpocznij streszczenie, przedstawiając wprowadzenie do sprawy, a następnie kluczowe punkty, które udało Ci się znaleźć w wyniku dotychczasowych badań. Streszczenia są często publikowane przed pełnym tekstem artykułu, dostępnym dla czytelników poszukujących abstraktów, i często są wykorzystywane przez bazy danych do indeksowania artykułów. Streszczenie to akapit wprowadzający, który informuje czytelnika o pozostałej części artykułu. Streszczenie powinno być zwięzłe i zawierać tylko kilka punktów z artykułu. Wszystkie artykuły posiadają streszczenie, które zazwyczaj znajduje się na początku artykułu. Chociaż ta sekcja może być krótka, jest bardzo ważna, ponieważ jest to jedyna szansa na zaprezentowanie swoich badań innym. Weź pod uwagę te wskazówki podczas pisania streszczenia:

– Postaraj się, aby streszczenie było krótkie i zwięzłe,

– Dołącz słowa kluczowe, które są istotne dla twojego badania,

– Wyjaśnij, co zrobiono w badaniu, jak to zrobiono i dlaczego to zrobiono.

Ustalenie kontekstu

Abstrakt to krótkie podsumowanie na początku pracy badawczej, które zawiera przegląd tematów poruszonych w pracy, a zatem jest niezbędne do ustalenia kontekstu i trafności. Powinien być napisany tak, jakby czytał go ktoś, kto nie miał okazji przeczytać całego artykułu. Streszczenie zwykle zawiera:

– tytuł

– autor (opcjonalnie)

– oświadczenie o tym, jakie metody są stosowane w badaniu, w tym wielkość próby

– metoda(-y) analizy

– kluczowe ustalenia, wnioski lub implikacje; są one zwykle wyrażane jako nie więcej niż trzy kluczowe punkty.

– Bibliografii

Podsumowanie streszczenia

Napisanie streszczenia może być trudne, ponieważ nie jest łatwo streścić 30-stronicowy artykuł w jednym akapicie lub mniej. Aby napisać skuteczne streszczenie, musisz znać swoich odbiorców i wiedzieć, o czym chcą czytać. Pierwszym krokiem w pisaniu streszczenia jest dokładne przeczytanie artykułu i podkreślenie wszelkich ważnych kwestii, o których czytelnik powinien wiedzieć. Następnie spójrz na listę podkreślonych punktów i wybierz te najważniejsze, które są istotne dla Twoich odbiorców. Na koniec weź te ważne punkty, które wybrałeś i przekształć je w zdania do akapitu podsumowującego.