Obliczanie procentu z liczby

Procenty to sposób wyrażania wartości jako funkcji 100. Symbol procentu (%) służy do pokazania, jaka część całości stanowi coś.

Sposoby na obliczanie procentu

% oznacza „na 100”, więc 50% oznaczałoby „50/100” lub 0,5 w postaci dziesiętnej. Kiedy mówimy o tym, o ile punktów procentowych coś się zmieniło, zwykle mówimy, że wzrosło o x% lub spadło o x%. Najprostszym sposobem obliczenia procentu jest użycie kalkulatora procentowego. Ten kalkulator jest dostępny w Internecie i obliczy procent osoby z podanej liczby. Odbywa się to poprzez podzielenie liczby przez sto i pomnożenie jej przez żądany %. Na przykład, jeśli chcemy znaleźć pięćdziesiąt procent, najpierw podzielilibyśmy 50/100 = 0,5 i pomnożylibyśmy to przez 100, aby uzyskać 50%. Procent to inna forma wyrażania liczby. W tej formie dzielimy liczbę przez 100 i umieszczamy odpowiedź przed znakiem %, jak pokazano w tym przykładzie:

0,25 = 25%

1,01 = 101%

4,03 = 403%

32,3 = 3230%

2345,27 = 23451%

6364683259819676210276083184778327139515624=636 procent (%)

Proste sposoby

Najprostszym sposobem obliczenia procentu z liczby jest przesunięcie przecinka o dwie cyfry w prawo, a następnie dodanie słowa „procent” (np. 0,6% = 0,06%). W tym artykule zbadamy, jak obliczyć wartości procentowe z liczby na kalkulatorze, a także w programie Excel. Obliczanie procentów na kalkulatorze, aby obliczyć procenty, musisz pomnożyć liczbę przez 100, a następnie podzielić przez sumę. Na przykład, jeśli masz łącznie 5000 i chcesz dowiedzieć się, ile to jest procent, wykonaj następujące kroki: Krok 1: Pomnóż 5000 przez 100 i uzyskaj odpowiedź 5000. Krok 2: Podziel liczbę otrzymaną w kroku 1 przez 5000. Procent wynosi dwa procent. . Pierwszym zadaniem będzie zamiana liczby na liczbę dziesiętną. Jednym ze sposobów na to jest przesunięcie przecinka o dwa miejsca w lewo.

Przykład obliczania procentu

Na przykład, jeśli mamy 123,75, podzielimy przez 100 i obliczymy 1,2375. Teraz, gdy przekształciliśmy to na liczbę dziesiętną, możemy znaleźć nasz procent, dzieląc go przez liczbę początkową (w tym przykładzie 123). Odpowiedź będzie wynosić 0,86%. Ustalenie, jaki procent stanowi liczba, może być trudne, zwłaszcza jeśli nie wiesz, jak to zrobić w głowie. Większość ludzi może użyć następującego wzoru, aby znaleźć odpowiedź:

x = (100 * y) / z

Gdzie x to wynik, y to liczba, z której chcemy dowiedzieć się, jaki to procent \(z\), a z to całkowita kwota. Na przykład, jeśli ktoś miał 100 punktów w teście z matematyki i chcesz wiedzieć, jaki jest wynik tej osoby jako procent wszystkich zdających, jej wynik wyniósłby 10%.