Przykładowe streszczenie powinno być krótkie i zwięzłe

Podsumowanie jest krótkim stwierdzeniem lub opisem głównych punktów czegoś. Podsumowanie nie jest kompletnym opowiadaniem historii lub wydarzenia; Jest to raczej zwięzłe przywrócenie najważniejszych punktów. Podsumowania można pisać na różne sposoby, w zależności od publiczności i celu. Na przykład podsumowanie raportu biznesowego może się bardzo różnić od podsumowania artykułu badawczego.

Poniżej znajduje się przykład streszczenia:

Artykuł „Moc pozytywnego myślenia” dr Normana Vincenta Peale’a dotyczy korzyści z pozytywnego myślenia. Dr Peale wyjaśnia, że ​​pozytywne myślenie może prowadzić do sukcesu we wszystkich dziedzinach życia, w tym pracy, relacji i zdrowia. Podaje kilka przykładów tego, jak pozytywne myślenie pomogło ludziom osiągnąć ich cele.

Główne punkty tego artykułu to:

• Pozytywne myślenie może prowadzić do sukcesu we wszystkich obszarach życia.

• Pozytywne myślenie może pomóc w pokonaniu przeszkód i osiągnięciu celów.

• Pozytywne myślenie może poprawić twoje zdrowie.

Podsumowanie jest krótkim stwierdzeniem lub opisem głównych punktów czegoś. Podsumowanie nie jest kompletnym dziełem samym w sobie, ale jest użytecznym narzędziem do kondensacji informacji. Podsumowania można zapisać na różne sposoby, w zależności od celu. Na przykład podsumowanie artykułu może obejmować główny argument autora, podczas gdy podsumowanie książki może koncentrować się na głównych bohaterach autora. Podsumowanie może być tak krótkie jak zdanie lub może trwać kilka stron. Długość podsumowania zależy od długości pierwotnej pracy i celu podsumowania.

Pisząc podsumowanie, ważne jest, aby być jasnym i zwięzłym. Ważne jest również uwzględnienie wszystkich głównych punktów z oryginalnej pracy, bez dodawania nowych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, dobre podsumowanie powinno być około jednej trzeciej długości oryginalnej pracy.

Istnieją różne rodzaje streszczeń, każde z własnym celem. Oto kilka przykładów:

1. Podsumowanie wykonawcze jest krótkim stwierdzeniem głównych punktów dokumentu, zwykle napisanego dla osób, które nie mają czasu na przeczytanie całego dokumentu.

2. Streszczenie to krótkie podsumowanie książki, filmu lub gry.

3. Przegląd jest podsumowaniem z krytyczną oceną pracy.

4. Streszczenie to krótkie podsumowanie dokumentu badawczego lub artykułu.

Przykładowe streszczenie może mieć różne cele, takie jak informowanie, opiniowanie lub promowanie dzieła

Streszczenie jest krótkim stwierdzeniem lub opisem głównych punktów czegoś. Podsumowanie nie jest opowiadaniem ani parafrazą; Jest to oryginalna synteza kluczowych punktów tekstu. Pisząc podsumowanie, musisz wybrać to, co najważniejsze w tekście i podać je własnymi słowami. Podsumowanie powinno być znacznie krótsze niż oryginalny tekst; Zwykle około jednej trzeciej do jednej piątej tak długo.

Po podsumowaniu nie powinieneś wprowadzać nowych materiałów ani pomysłów; Wszystkie informacje w podsumowaniu powinny być pobierane bezpośrednio z tekstu. Będziesz jednak musiał użyć własnych słów, aby wyrazić pomysły autora. Podsumowanie powinno być również obiektywne; Nie powinien zawierać własnych myśli ani reakcji na tekst.

Jeśli zostaniesz poproszony o napisanie podsumowania tekstu, upewnij się, że rozumiesz, o co cię prosi. Nie wystarczy po prostu przeczytać tekst, a następnie zapisać wszystko, co pamiętasz. Dobre podsumowanie zwięźle uchwyci najważniejsze pomysły w tekście.

Przykładowe streszczenie może służyć jako wprowadzenie do dzieła lub jako podsumowanie

Artykuł „Jak napisać podsumowanie” (https://www.thoughtco.com/how-to-lrite-a-summary-1857492) zawiera pomocne wskazówki dotyczące pisania podsumowania. Autor wyjaśnia, że ​​podsumowanie powinno być krótsze niż oryginalny tekst, około jednej trzeciej do jednej piątej tak długo. Podsumowanie powinno być obiektywne i nie powinno zawierać nowych materiałów ani własnych myśli lub reakcji. Aby napisać dobre podsumowanie, musisz zrozumieć, o co się proszone jest i wybrać najważniejsze punkty z tekstu.