Jak prawidłowo zaadresować list?

Zakładając, że chcesz napisać list to najbardziej podstawowym elementem dowolnego listu jest adres. Adres jest zwykle umieszczany w prawym górnym rogu koperty. Czasami adres jest umieszczany na środku listu. Adres powinien być zawsze pisany w formalny sposób. Nazwisko i adres odbiorcy może też być zapisane po lewej stronie koperty. Adres zwrotny (adres nadawcy) powinien być zapisany po prawej stronie listu u góry. Jeśli używasz artykułów piśmiennych z wstępnie nadrukowanym adresem zwrotnym, nie musisz pisać adresu powrotnego w liście.

Data w górnej części listu

Data powinna być zapisana poniżej adresów. Datę można skrócić, pisząc miesiąc jako trzyliterowe skrót, a następnie dzień i rok (15 stycznia 2016 r.), pozdrowienia (powitanie) jest zazwyczaj napisane w następnej kolejności, a następnie dwukropek. Najczęstsze pozdrowienia to „drogi” i „kogo może to dotyczyć. ” Główna część listu jest zazwyczaj wcięte w pięć przestrzeni.

Zakończenie listu

Zakończenie jest zapisane po lewej stronie dokumentu, po pominięciu dwóch linii. Najczęstsze zamknięcia to „Z poważaniem” i „Pozdrawiam”. Imię i tytuł nadawcy są zwykle wpisywane cztery linie poniżej zamknięcia. Zwracając się do adresata listu, należy użyć właściwego tytułu dla odbiorcy, jeśli znasz go. Jeśli nie masz pewności tytułu odbiorcy, użyj ogólnego tytułu, takiego jak Pan/Pani lub Dr.

Tytułowanie adresata

Jeśli znasz drugie imię lub inicjały osoby, możesz je podać po imieniu. Możesz także użyć tylko imienia osoby, jeśli masz z nią przyjazne stosunki. Po nazwie odbiorcy dołącz wszelkie profesjonalne tytuły, które może mieć. Następnie musisz podać adres odbiorcy. Jeśli nie masz pewności co do adresu, możesz go sprawdzić online lub zadzwonić do osoby lub organizacji, aby go o to poprosić. Pamiętaj, aby dołączyć wszelkie odpowiednie numery mieszkań lub apartamentów.

Tytuł Nazwisko i Imię odbiorcy

Po adresie, w następnym wierszu, napisz datę. Po linii zacznij swoje pozdrowienie od „Drogi”, a następnie tytuł i nazwisko odbiorcy. Najbardziej podstawową zasadą jest włączenie nazwiska i adresu odbiorcy w liście. Adres powrotny (zwykle Twój) znajduje się w lewym górnym rogu. Jeśli wysyłasz list do kogoś, kogo dobrze znasz, możesz użyć bardziej nieformalnego adresu. Na przykład możesz użyć „Droga/i”, a następnie imienia osoby.