ubezpieczenie

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu?

Nieprzewidziane sytuacje mogą sprawić, że spłata nawet niewielkiego kredytu okaże się sporym problemem. Utrata pracy lub poważne zachorowanie znacząco zwiększają ryzyko utraty płynności finansowej. Dotyczy to zarówno osób, które mają wysoki, jak i niski poziom zadłużenia. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie kredytu?

Korzyści z ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu jest oferowane klientom, którzy biorą kredyt hipoteczny i gotówkowy. Można z niego skorzystać w każdym przypadku, gdy zaciąga się zobowiązanie w banku lub dokonuje zakupów ratalnych. Polisa zapewnia ochronę w przypadku, gdy straci się pracę, zachoruje lub gdy dojdzie do zgonu kredytobiorcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do pokrycia kredytu, odciążając zaciągającą go osobę, która znalazła się w trudnej sytuacji bez swojej winy.

Koszt ubezpieczenia kredytu jest niski i z reguły wynosi jedynie kilka złotych miesięcznie w przypadku zobowiązań gotówkowych. Kredyty hipoteczne są objęte nieco droższymi polisami, jednak nawet w tym przypadku ich wykupienie jest opłacalne. Wszystkie najpoważniejsze problemy z utratą płynności finansowej są objęte zakresem ochrony polisy.

Ubezpieczenie kredytu może wykupić, nawet gdy zamierza się szybciej spłacić zobowiązanie. W przypadku przedterminowej, całkowej spłaty kredytu, bank zwraca część składek na polisę, jeśli pobrał je z góry. Składka jest pobierana wyłącznie za okres rzeczywistej spłaty zobowiązania.

Kto powinien wykupić ubezpieczenie kredytu?

Z ubezpieczenia kredytu powinni skorzystać wszyscy klienci banków, którzy decydują się na zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania lub domu. Zobowiązanie na 300-400 tysięcy złotych spłaca się przez co najmniej kilkanaście lat. W tak długim czasie istnieje wysokie ryzyko, że sytuacja finansowa kredytobiorcy ulegnie nagłemu pogorszeniu. Polisa pomoże w czasie, gdy kredytobiorca będzie skupiony na leczeniu poważnej choroby lub poszukiwaniu nowej pracy. Ubezpieczenie pomoże również rodzinie na wypadek zgonu kredytobiorcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci zobowiązanie, dzięki czemu rodzina będzie mogła przyjąć spadek bez przejmowania długów.

Ubezpieczenie kredytu warto wykupić również w przypadku, gdy planuje się zmianę pracy, otwarcie własnej firmy lub inne zmiany w sposobie zarabiania pieniędzy. Polisa zapewni poduszkę bezpieczeństwa na wypadek, gdyby plany nie powiodły się zgodnie z oczekiwaniami. Utrata źródła dochodów będzie wiązała się z mniejszym stresem, gdyż zobowiązanie zostanie spłacone.