żywice do inkludowania

Żywice do inkludowania na zimno

Gama żywic do montażu na zimno, przeznaczona głównie dla sektora badań metalograficznych, oferuje wiele korzyści technicznych i ekonomicznych. Żywice do montażu na zimno są rozwiązaniem dla próbek, które nie wytrzymują wysokiego ciśnienia ani temperatury. Ponadto pozwalają w prosty i skuteczny sposób reagować na aktualne potrzeby, omijając inwestycję w prasę do montażu na gorąco. Możesz uzyskać dużą liczbę próbek jednocześnie, precyzyjnie dopasowując objętość materiału mocującego i kształt form.

Żywica akrylowa

Płynność tej przezroczystej żywicy montażowej i jej bardzo niski skurcz zapewniają maksymalny współczynnik penetracji w ubytkach. Jest idealny do zastosowań w mikroelektronice, optyce i mikrosystemach. Kompatybilny z konwencjonalnymi badaniami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Jednoskładnikowa żywica łatwa w dozowaniu i manipulowaniu (bez strat). Polimeryzacja z niskim wzrostem temperatury w ciągu 20 minut w aparacie światła niebieskiego M.M.866 + 10 minut na lakier nawierzchniowy. Nie posiada uciążliwego zapachu, jest odporny na alkohole i kwasy.

Żywica epoksydowa

Resin 603 to dwuskładnikowa żywica epoksydowa bez substancji CMR, stosowana do uzyskiwania wysokiej jakości technicznych mocowań metalograficznych w temperaturze pokojowej. Żywica ta jest najlepszym wyborem, gdy wymagana jest przezroczystość powłoki. Żywica charakteryzuje się zerowym skurczem, doskonałą przyczepnością do wszelkiego rodzaju materiałów oraz bardzo dobrą odpornością chemiczną. Dzięki idealnie dopasowanej lepkości żywica 603 służy do mocowania próbek metalograficznych o skomplikowanych kształtach, porowatościach lub delikatnych powłokach technicznych.

Żywica metakrylanu metylu – żywica utwardzana na zimno do odzyskiwania próbek

Montaż jest etapem przygotowania próbki metalograficznej, który umożliwia bardziej ergonomiczne szlifowanie i polerowanie próbek. Zatopienie próbki w żywicy jest zwykle nieodwracalne, a odzyskanie próbki (jeśli to konieczne) po zatopieniu okazuje się prawie niemożliwe. To żywica do montażu na zimno, która ma wyjątkową zdolność rozpuszczania się w acetonie. Ta zdolność jest przekształcana w zrównoważoną funkcjonalność odzyskiwania próbek metalograficznych po zamontowaniu. Po obróbce metalograficznej kosztownych materiałów, takich jak metale szlachetne, często ważne z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia jest odzyskanie próbek z żywicy montażowej.