ośrodek terapii uzależnień Warszawa

Ośrodek terapii uzależnień – jak długo trwa terapia?

W przypadku uzależnienia – np. od leków, alkoholu czy narkotyków – jedynym skutecznym sposobem, by je zatrzymać, jest kompleksowe leczenie z właściwym terapeutą. Rozpoczyna się ono od przerwania zażywania uzależniających środków oraz detoksykacji organizmu. Jak długo trwa cały proces terapii uzależnień?

Aby podjąć leczenie w ośrodku terapii uzależnień (np. w Warszawie), trzeba mieć w sobie dużo samozaparcia oraz podjąć decyzję o abstynencji. Terapię rozpoczyna się od kilku tygodni intensywnych spotkań, najlepiej stacjonarnie w placówce jaką jest ośrodek terapii uzależnień (Warszawa). Dzięki bezpośrednim kontaktom z terapeutami i pozostawaniu pod ich stałą opieką, leczenie przynosi dużo lepsze efekty.

Etapy leczenia w ośrodku terapii uzależnień

Najczęściej terapia uzależnień obejmuje zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Z reguły w przypadku wychodzenia pacjentów z alkoholizmu, pierwszy etap terapii trwa nie krócej niż cztery tygodnie, a jeśli terapia dotyczy innych uzależnień – zwykle rozciąga się na nieco dłuższy okres.

Kolejny krok to terapia nawrotów oraz terapia pogłębiona, prowadzona w warunkach ambulatoryjnych. Ważnym wsparciem na tym etapie terapii uzależnień są spotkania w grupach wsparcia oraz realizowanie tzw. 12 kroków (w przypadku leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Zmiany, które zachodzą w pacjentach

Leczenie, które odbywa się w ośrodku terapii uzależnień w Warszawie, wyzwala u pacjentów szereg niezbędnych do lepszego, wolnego życia zmian. Są to zmiany zarówno w zakresie zachowań, nawyków, postaw, sposobu postrzegania świata i samego siebie oraz w sposobach nawiązywania relacji międzyludzkich i reagowania na bodźce. Terapia uzależnień uczy pacjentów, że bez używek można szczęśliwie żyć.

Terapia w ośrodku uzależnień daje pacjentowi wiedzę na temat objawów uzależnienia (uświadamia pacjentowi jego stan), przebiegu choroby oraz jej konsekwencji na wszystkich płaszczyznach życia. Pobyt w ośrodku terapii uzależnień to również czas, kiedy pacjent zyskuje motywację do trwania w abstynencji oraz bierze odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie.

Ośrodek terapii uzależnień przywraca lepszą jakość życia

Terapia uzależnień w ośrodku to niezbędne narzędzie do tego, aby osoby uzależnione mogły wrócić do samodzielnego życia w zdrowiu oraz by nauczyły się radzić sobie w sytuacjach, w których dotąd uciekały do stosowania używek. Skuteczna, pełna terapia zatrzymuje postępującą chorobę i przywraca pacjentom nową jakość życia bez środków uzależniających.