LGD (Lokalna grupa działania)

LGD (Lokalna grupa działania) – możliwości dla przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które mają swój pomysł na biznes, często szukają różnych form wsparcia finansowego. Jest to oczywiście możliwe. Zależy jednak od branży i miejsca prowadzenia działalności. Dzisiaj opowiemy Wam o jednej z form wsparcia – lokalnych grupach działania.

Co to jest (LGD) lokalna grupa działania?

Zanim opowiemy Wam o możliwych formach wsparcia, nakreślimy, co to jest lokalna grupa działania? Jest to pewien rodzaj organizacji terytorialnej, który jest tworzony na obszarze wiejskim. Jedna lokalna grupa działania zrzesza kilka sąsiednich gmin w jedną organizację. Głównym zadaniem LGD jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, czyli wsi i miast do 20 000 mieszkańców. Każda lokalna grupa działania tworzy tzw. Lokalną Strategię Rozwoju. Musi zostać ona zaakceptowana przez samorząd wojewódzki – jeżeli tak się stanie LGD dostaje fundusze unijne na rozdysponowanie zgodnie z programami unijnymi PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W niektórych przypadkach LGD korzystają również z innych funduszy – nie tylko unijnych.

Lokalna grupa działania – Małe Morze

Jedną z Lokalnych Grup Działania jest – Małe Morze. Obejmuje ona obręb kilku gmin, tj. gminę Puck, Kosakowo, Jastarnię i Hel (członkostwo poszczególnych gmin może zmieniać się po zakończeniu konkretnego programowania).

Program PROW jest wydawany raz na kilka lat. Uprzedni programowanie miało miejsce w latach 2007-2013. Obecnie jesteśmy w programowaniu PROW 2014-2020. Chociaż mamy rok 2022 w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa mamy tzw. okres przejściowy. Następne programowanie to PROW 2021-2027.

Lokalna grupa działania Małe Morze również realizuje różnego rodzaju projekty unijne. Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju można dostać pomoc finansową w następujących naborach:

  • Małe projekty – dofinansowanie to dotyczyło m.in. organizowania szkoleń o charakterze edukacyjnym czy promocji i rozwoju lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej oraz wiele innych, np. rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarze LGD.
  • Różnicowanie – jest to dofinansowanie dla osób, które są ubezpieczone w KRUS i chcą rozpocząć działalność niezwiązaną z rolnictwem. O taką pomoc mogły się starać osoby, które chciały rozpocząć działalność związaną m.in. ze świadczeniem usług rolnych lub dla leśnictwa, magazynowaniem i przechowywaniem towarów. Obecnie takie projekty składa się bezpośrednio do ARiMR.
  • Tworzenie i rozwój mikro i małych przedsiębiorstw – ten rodzaj dofinansowania jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwijać swoje firmy lub dopiero chcą otworzyć własny biznes. W przypadku nowych przedsiębiorstw wnioskodawcy otrzymują premię, a w przypadku rozwoju firm dofinansowanie działa na zasadzie refundacji.
  • Odnowa i rozwój wsi – celem tego dofinansowania jest poprawa jakości życia na terenach wiejskich. O taką pomoc mogą starać się osoby, które m.in. podejmą się remontu obiektów kulturalnych czy zabytkowych.