Kraków żłobek

Kraków: żłobek a przedszkole

Przedszkole jest pierwszym rodzajem doświadczenia edukacyjnego, jakie może otrzymać dziecko. Metody nauczania w przedszkolu są naprawdę swobodne i zabawne. Powodem tego jest to, że dzieci mają tendencję do uczenia się rzeczy z większą pasją, kiedy są przez nie kuszone. Mając to na uwadze, program nauczania w przedszkolu jest tak opracowany, że dzieci uczą się podczas zabawy. Korzystając z różnych zabawek, gier, puzzli, wierszyków itp., żłobki z powodzeniem przygotowują dzieci do dalszej edukacji.

Różnice w harmonogramach 

Wraz ze wzrostem wskaźnika aktywności zawodowej matek z małymi dziećmi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rośnie również korzystanie z opieki nad dziećmi, w tym zarówno ośrodków opieki nad dziećmi, jak i rodzinnych domów dziecka. Obecnie znaczna większość małych dzieci regularnie korzysta z opieki nad dziećmi przed rozpoczęciem nauki w szkole: wskaźniki opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym są obecnie wyższe niż w przypadku niemowląt i małych dzieci. 

Ostatnie szacunki wskazują, że prawie dwie trzecie wszystkich dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Stanach Zjednoczonych uczęszcza na jakąś formę regularnej opieki przed przedszkolem. Biorąc pod uwagę te wysokie wskaźniki korzystania z opieki nad dziećmi, zarówno rodzice, jak i specjaliści starali się zrozumieć wpływ tych doświadczeń na rozwój poznawczy i społeczny dzieci.

Opieka nad dzieckiem ułatwia sprawowanie opieki i nadzoru nad dzieckiem, którego rodzic lub opiekun prawny nie może przebywać z nim w godzinach pracy. Oprócz dbania o potrzeby dziecka, placówki opiekuńcze dają również rodzicom/opiekunom możliwość okresowej edukacji dziecka. Niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze realizują zintegrowany harmonogram, na który składają się różne zajęcia, w tym nauczanie dzieci. Opieka nad dziećmi jest również znana jako opieka nad nianią, opieka nad dziećmi itp.

Z jakimi problemami mierzą się rodzice? 

Trudnością w badaniu wpływu jakości opieki nad dzieckiem jest kwestia czynników doboru rodziny. Rodziny wybierają opiekę nad dzieckiem, z której korzystają, a rodziny o różnych cechach mogą wybierać różne rodzaje i jakość opieki. W szczególności badania sugerują, że rodziny uprzywilejowane pod względem społeczno-ekonomicznym mają tendencję do wybierania wyższej jakości opieki dla swoich dzieci 7-10. Dlatego może nie być możliwe całkowite oddzielenie rozwojowych efektów jakości opieki nad dziećmi od efektów generowanych przez czynniki rodzinne. Podczas gdy nowsze badania skorygowały statystycznie te czynniki doboru rodzin, mogą nie doceniać wpływu jakości opieki nad dzieckiem, gdy są one silnie skorelowane.