przedszkole wilanów

Dlaczego naukę języka obcego warto zacząć w przedszkolu?

Rodzice zwykle koncentrują się na podstawowych umiejętnościach nauczanych w przedszkolu, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. W porównaniu z tym – możliwość uczenia się języka angielskiego w przedszkolu może wydawać się zbędna. Wczesna nauka języka obcego może wpłynąć na rozwój mózgu dziecka i postawić fundamenty pod przyszłe sukcesy młodego ucznia w nauce.

Przedstawianie świata dziecku

Kiedy dzieci uczą się innego języka, wcześnie zaczynają doceniać podobieństwa i różnice między kulturami na całym świecie. Program nauczania BabyEnglish.edu.pl opiera się na zdobywaniu dodatkowych umiejętności, które będą przydatne w dalszych etapach edukacji dziecka.

Przedszkolakom są przedstawiane cenne fragmenty języka i elementów kulturowych, które stanowią szeroką podstawę dla późniejszych zajęć językowych. Uczniowie uczą się wyrażeń i słownictwa poprzez gry, piosenki i literaturę, jednocześnie rozwijając kulturowe rozumienie różnych krajów anglojęzycznych. Dzieci dowiadują się o historycznym pochodzeniu wszelkich celebracji i tradycji w obcej nam kulturze.

Nauka drugiego języka poprawia umiejętności czytania, pisania i rozwiązywania problemów matematycznych. Istnieje silna korelacja między nauką języka obcego a wyższymi wynikami standaryzowanych testów. Uczniowie nie tylko zdobywają nowe słownictwo podczas nauki języka – poszerzają też swoją bazę wiedzy poprzez różnorodne interdyscyplinarne projekty, które łączą się z historią i sztuką.

Pobudzanie kreatywnego myślenia

Nauka języków obcych pomaga dzieciom stopniowo zamieniać się w kreatywnych i elastycznych myślicieli. Nauka angielskiego wzmacnia wszystkie cztery rozbieżne zdolności myślenia: płynność, opracowanie, oryginalność i elastyczność. Dzieci, które mają kontakt z językami, dorastają, by stać się bardziej wyrozumiałymi i otwartymi dorosłymi.

Korzyści nauki dwujęzycznej:

  • dzieci uczą się mówić jednocześnie w dwóch językach;
  • budują solidne podstawy do przyszłej nauki języków obcych;
  • uczą się szybko “przełączać się” między dwoma językami, co zwiększa ich elastyczność poznawczą;
  • dzieci uczą się dostrzegać i cenić nauczycieli anglojęzycznych i obcokrajowców.

Dzieci, które uczą się drugiego języka w pierwszych latach życia, mają przewagę w nauce języków całego świata. Badania w dziedzinie neuronauki i rozwoju mózgu pokazują, że małe dzieci są geniuszami w przyswajaniu drugiego języka, zwłaszcza we wczesnych 2-3 latach życia. Jeśli jesteś rodzicem, pozwól swojemu dziecku na rozwój jego potencjału i wybierz placówkę, która poza podstawowymi umiejętnościami, uczy tych dodatkowych, które mogą okazać się bardziej wartościowe.