doradca podatkowy poznań

Czy doradca podatkowy w Poznaniu może prowadzić inną działalność?

Tak, doradca podatkowy w Poznaniu może prowadzić inna działalność, o ile nie jest ona sprzeczna z jego podstawowymi obowiązkami, ale musi ona być zgodna z prawem. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest bowiem dbanie o dobro swoich klientów oraz zachowanie poufności informacji uzyskanych od nich. Także doradca podatkowy może prowadzić inną działalność, ale musi mieć na to zezwolenie. 

Jaką działalność może prowadzić doradca podatkowy w Poznaniu? 

Doradca podatkowy w Poznaniu może prowadzić kancelarię podatkową, w której świadczone będą usługi doradztwa podatkowego. Bez problemu można też spotkać takich doradców, którzy działalność prowadzą w ramach księgowości. W takim wypadku taka osoba może świadczyć usługi doradztwa podatkowego w ramach prowadzonej działalności, ale też prowadzić księgowość. Warto jednak mieć na uwadze to, że dla doradcy podatkowego księgowość to raczej dodatkowa usługa, a nie usługa podstawowa.

Czy doradca podatkowy w Poznaniu może być osobą prywatną? 

Odpowiedź brzmi tak, jeśli doradca podatkowy jest osobą fizyczną, a nie podmiotem gospodarczym, to może działać jako osoba prywatna. Domyślnie w każdym przypadku, gdy doradca podatkowy jest osobą fizyczną i prowadzi biuro rachunkowe, to może on pracować jako osoba prywatna. Zgodnie z art. 19 ustawy o doradztwie podatkowym osoba prywatna może wykonywać swój zawód w ramach osobistej działalności gospodarczej, a także w ramach działalności gospodarczej podmiotu gospodarczego. Osoba prywatna może wykonywać swój zawód zawodowo w ramach osobistej działalności gospodarczej, jeżeli nie jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki prawa handlowego, nie jest członkiem zarządu żadnej ze spółek prawa handlowego oraz nie jest członkiem spółdzielni pracy. Osoba prywatna może w ramach osobistej działalności gospodarczej wykonywać swój zawód tylko wtedy, gdy jest członkiem Izby Doradców Podatkowych.

Jaką odpowiedzialność ma doradca podatkowy w Poznaniu?

Doradca podatkowy to osoba, która świadczy usługi doradztwa podatkowego. Jest to bardzo szeroki zakres działań, który może dotyczyć przede wszystkim pomocy w ustaleniu podatku dochodowego, a także pomoże przy ustalaniu optymalnej struktury podatkowej. Doradca podatkowy w Poznaniu może pomóc w ustaleniu wysokości podatku, który należy zapłacić oraz może pomóc w ustaleniu, jakie stawki podatkowe będą obowiązywały w przyszłości.