Wszystko co musisz wiedzieć o terminach wypłaty programu 500 plus

Wszystko co musisz wiedzieć o terminach wypłaty programu 500 plus

Wszystko, co musisz wiedzieć o terminach wypłaty programu 500 plus

Program 500 plus to unikalne wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi, które zostało wprowadzone w Polsce w 2016 roku. Program ten ma na celu poprawę warunków życia dzieci i rodzin oraz zmniejszenie ubóstwa dzieci. W ramach programu, rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na drugie i kolejne dzieci do 18 roku życia. W przypadku rodzeństwa bliźniaczego lub wieloraczkowego kwota ta jest podwajana.

Kiedy zostaną wypłacone świadczenia?

Wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus odbywa się co miesiąc. Termin wypłaty zależy od tego, jakie jest ostatnie cyfry numeru PESEL dziecka.

Terminy wypłaty można podzielić na trzy grupy:

  • Dzieci z numerami PESEL, których ostatnia cyfra to: 1, 2, 3, 4, 5 – świadczenie zostanie wypłacone od 1-go do 10-go każdego miesiąca.
  • Dzieci z numerami PESEL, których ostatnia cyfra to: 6, 7, 8, 9, 0 – świadczenie zostanie wypłacone od 11-go do 20-go każdego miesiąca.
  • Kiedy przypadnie weekend, świadczenie zostanie wypłacone w najbliższy dzień roboczy.

Jak sprawdzić termin wypłaty świadczeń?

Aby sprawdzić dokładny termin wypłaty świadczeń w ramach programu 500 plus, należy skorzystać z kilku dostępnych opcji. Najłatwiejszą i najszybszą metodą jest sprawdzenie terminu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym celu wystarczy wpisać numer PESEL dziecka oraz określić rok i miesiąc, dla którego chcemy poznać termin wypłaty.

Alternatywnie, można skorzystać z infolinii programu 500 plus, która jest dostępna pod numerem telefonu 801 400 500 oraz z aplikacji mobilnej dostępnej na smartfony. Wybierając drugą metodę, należy pamiętać, że należy wcześniej zarejestrować swoje dziecko w aplikacji, a następnie zalogować się na swoje konto, aby sprawdzić termin wypłaty.

Co zrobić, jeśli termin wypłaty minął, a świadczenie nie wpłynęło na konto?

W przypadku, gdy termin wypłaty świadczenia w ramach programu 500 plus minął, a świadczenie nie zostało wpłacone na konto, istnieje kilka czynności, które warto podjąć.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy wpłata nie została przeznaczona na druk Poczty Polskiej. Niektóre rodziny otrzymują świadczenia w formie czeków, które muszą odebrać osobiście na poczcie.

Jeśli jednak świadczenie nie zostało przeznaczone na druk Poczty Polskiej, należy skontaktować się z urzędem gminy, w której jest zameldowana rodzina. Tam można uzyskać niezbędną pomoc i informacje dotyczące przyczyny braku wpłaty świadczenia.

W przypadku problemów, należy również pamiętać, że świadczenia są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc warto skontaktować się z odpowiednim biurem placówki w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podsumowanie

Terminy wypłat świadczeń w ramach programu 500 plus są zależne od ostatniej cyfry numeru PESEL dziecka. Aby sprawdzić dokładny termin wypłaty, można skorzystać z infolinii, aplikacji mobilnej lub sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli świadczenie nie zostało wpłacone na konto w terminie, warto skontaktować się z urzędem gminy lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania informacji i pomocy.

FAQ

1. Kiedy wypłacane są świadczenia z programu 500 plus?

Świadczenia z programu 500 plus są wypłacane co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Jakie są terminy wypłaty programu 500 plus w 2021 roku?

Terminy wypłaty programu 500 plus w 2021 roku to: 8 stycznia, 9 lutego, 10 marca, 8 kwietnia, 10 maja, 9 czerwca, 9 lipca, 9 sierpnia, 9 września, 8 października, 9 listopada, 8 grudnia.

3. Jak sprawdzić, kiedy zostanie wypłacone moje świadczenie?

Możesz sprawdzić termin wypłaty swojego świadczenia z programu 500 plus na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub kontaktując się z Biurem Programu 500 plus.

4. Co zrobić, jeśli nie otrzymam świadczenia w terminie?

Jeśli nie otrzymasz świadczenia z programu 500 plus w oczekiwanym terminie, warto najpierw sprawdzić swoje dane w systemie. Jeśli wszystko jest poprawne, skontaktuj się z Biurem Programu 500 plus w celu uzyskania dalszych informacji.

5. Czy termin wypłaty może ulec zmianie?

Tak, termin wypłaty programu 500 plus może ulec zmianie. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zmiany w systemie płatności, święta państwowe lub inne okoliczności.

6. Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania świadczenia z programu 500 plus?

Aby otrzymać świadczenie z programu 500 plus, konieczne jest złożenie wniosku oraz przedstawienie niezbędnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a w niektórych przypadkach również zaświadczenie o dochodach.

7. Czy można zmienić dane dotyczące wypłaty świadczenia?

Tak, można zmienić dane dotyczące wypłaty świadczenia z programu 500 plus. Aby to zrobić, należy skontaktować się z Biurem Programu 500 plus i zgłosić odpowiednie zmiany.

8. Czy muszę składać wniosek o świadczenie 500 plus co miesiąc?

Nie, nie trzeba składać wniosku o świadczenie 500 plus co miesiąc. Wystarczy złożyć wniosek raz, a świadczenia będą wypłacane automatycznie co miesiąc, o ile spełniasz wymagane warunki.

9. Czy świadczenia z programu 500 plus są opodatkowane?

Nie, świadczenia z programu 500 plus nie są opodatkowane. Są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

10. Jak sprawdzić, czy otrzymuję świadczenie z programu 500 plus?

Możesz sprawdzić, czy otrzymujesz świadczenie z programu 500 plus, logując się na swoje konto na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub kontaktując się z Biurem Programu 500 plus.