aparaty usg

USG dopplerowskie – aparaty USG specjalnego przeznaczenia

Badanie przeprowadzane jest za pomocą specjalnego aparatu ultrasonograficznego, który wykorzystuje efekt Dopplera. Dzięki takiemu badaniu można dokładnie ocenić stan żył, tętnic oraz naczyń krwionośnych. Badanie to wykorzystuje różnicę częstotliwości pomiędzy tą, która jest wysyłana przez źródło, a tą zarejestrowaną przez odbiorcę.

Standardowe aparaty USG pozwalają zmierzyć echo z tym że dana struktura, która jest poddawana badaniu nie może zmieniać swojego położenia w trakcie jego trwania, gdyż każdy ruch może zaburzyć wynik. Ultrasonografia Dopplerowska wykorzystuje natomiast rozproszenie fali dźwiękowej na poruszającym się obiekcie i pozwala na określenie z jaką prędkością przemieszcza się ten obiekt.

Ultrasonografia Dopplerowska – kiedy wykorzystuje się te aparaty USG?

Badanie USG Doppler wykorzystywane jest w kardiologii, podczas obserwacji naczyń krwionośnych. Uzyskane wyniki przedstawiane są w prezentacji typu M lub B. Istnieje możliwość uzyskania obrazu, w którym następuje zaznaczenie kolorem szybko poruszających się obiektów – w jedną stronę na niebiesko, w drugą na czerwono. Elementy statyczne przybierają odcienie szarości.

Taka obserwacja zarówno tętnic jak i żył pozwala na obliczenie maksymalnej wartości prędkości, a także oznaczenie objętości krwi, która przepływa przez dane naczynie w danej jednostce czasu, a także rozkład prędkości krwinek podczas cyklu pracy serca.

USG Doppler – w jakim celu się wykonuje?

USG Doppler wykonywane jest głównie u pacjentów, którzy posiadają zmiany miażdżycowe oraz choroby zatorowe. Pozwala także na diagnozę przy podejrzeniu tętniaków, a także wykrycie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, niedrożności w tętnicach kończyn dolnych. Pozwala także na wykluczenie lub potwierdzenie zakrzepicy oraz niewydolności zastawkowej, a także diagnostykę pozostałych naczyń obwodowych jak tętnice nerkowe i trzewne.

Wskazaniem do tego rodzaju badania mogą być także zmiany nowotworowe. Za pomocą badania USG Doppler możliwe jest ocenienie przepływu krwi w węzłach chłonnych. Jest pomocne przy ocenie rodzaju guzów wątroby oraz ocenie stopnia ich złośliwości.

USG Doppler – czy istnieją przeciwskazania do badania?

Tak jak w przypadku standardowego badania USG jest ono całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne, więc nie ma żadnych bezwzględnych przeciwskazań do jego wykonywania. Nie powinno być wykonywane, jeżeli na partii ciała, na której ma zostać przeprowadzone badanie, skóra jest uszkodzona czy oparzona. Jest to związane z tym, że może występować bolesność podczas styczności z głowicą USG, a także istnieje większe ryzyko infekcji.