Świadectwa energetyczne w Gdańsku

Od 2009 roku w Polsce obowiązują tak zwane certyfikaty energetyczne, czyli świadectwa charakterystyki energetycznej. Ich celem jest zapewnienie wiedzy na temat energochłonności czy kosztów ogrzewania budynku, a także jakości użytych materiałów izolacyjnych i rozwiązań instalacyjnych użytych przy budowie. Są one wymagane przy wszelkich transakcjach dotyczących wynajmu, bądź zmiany stanu właścicielskiego nieruchomości. Gdzie otrzymać takie świadectwo w Gdańsku?

Dlaczego świadectwo energetyczne jest tak istotne i gdzie otrzymać je w Gdańsku?

Certyfikaty energetyczne powstały, by można było otrzymać szczegółowe informacje na temat jakości wykonania budynku pod względem jego izolacji i energochłonności. W ten sposób przedsiębiorcy czy też osoby prywatne chcące zakupić dany budynek otrzymują dostęp do szczegółowych informacji dotyczących użytych materiałów izolacyjnych, kosztów ogrzewania, wykorzystanych rozwiązań instalacyjnych czy też poziomu energochłonności. Dane te mogą stanowić także kartę przetargową w negocjacjach, gdy po wizycie na miejscu okaże się, że odbiegają one od rzeczywistości. Gdy potrzebne są nam świadectwa energetyczne Gdańsk może zaoferować w tej kwestii specjalistów, którzy mają uprawnienia potrzebne do ich wystawienia.

Posiadanie certyfikatu energetycznego jest bardzo ważne, gdy chcemy sprzedać naszą nieruchomość, czy też dom. Po stronie sprzedającego bądź wynajmującego dany budynek leży bowiem obowiązek przedstawienia takiego świadectwa. Gdy ten obowiązek nie zostaje wypełniony kupujący lub wynajmujący ma prawo do wystąpienia w ciągu 14 dni o jego dostarczenie. Wtedy należy to wykonać w ciągu 2 miesięcy, a w innym wypadku nabywca może na nas wymusić sporządzenie takowego świadectwa na nasz koszt. Dlatego ważne jest by pamiętać o posiadaniu ważnego certyfikatu. Jest on ważny 10 lat lub do momentu wykonywania robót modernizacyjnych czy też termorenowacji.

Co znajdziemy w świadectwie energetycznym budynku?

Świadectwo energetyczne zawiera trzy kluczowe wskaźniki. Na samym początku znajdziemy podstawowe informacje dotyczące adresu nieruchomości, jej powierzchni użytkowej czy też roku budowy oraz jego fotografię. Do tego można tam odnaleźć trzy wskaźniki obliczeniowe. Pierwszy to EP i oznacza on zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Wskaźnik EK odpowiada za zapotrzebowanie na energię końcową, a wskaźnik EU ma na celu informowanie o zapotrzebowaniu na energię użytkową. Odpowiednio korzystając z tych wskaźników dowiemy się o zapotrzebowaniu energetycznym budynku, a także o tym jak ta energia jest wykorzystywana do poszczególnych instalacji zajmujących się ogrzaniem pomieszczeń, wody czy też zapewnieniem prądu.