notariusz kraków

Profesjonalne wsparcie przy obrotach nieruchomościami: Notariusz – Kraków

Każdy specjalista, inwestor lub pośrednik zdaje sobie sprawę jak ważne jest podpisanie aktu notarialnego w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to gwarancja tego, że wykonywane przez nas czynności są zgodne z prawem. Aby mieć pewność, że wybrany przez nas notariusz (Kraków) jest najlepszy w swoich fachu, nie musimy szukać w pobliżu obracanej nieruchomości. Możemy sporządzić umowę niezależnie od miejsca na mapie Polski.

Załatwianie formalności i potrzebne dokumenty

Gdy umówimy już spotkanie z notariuszem, zostaniemy poproszeni o przygotowanie potrzebnych do sporządzenia umowy dokumentów, jednak zawsze niezbędny będzie dowód osobisty, wypis z Księgi Wieczystej, w celu wykazania tytułu własności nieruchomości, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia czy konieczne będzie sporządzenie umowy warunkowej i powiadomienie Agencji Nieruchomości Rolnych i pełnomocnictwo, jeżeli działamy w cudzym imieniu.

Każdy komplet przygotowywanych dokumentów będzie się od siebie różnił w zależności od rodzaju umowy lub nieruchomości.

Notariusz Kraków: Z jakimi kosztami wiąże się współpraca?

Każdy, kto kupuje lub sprzedaje udział w gruntach, powinien również pamiętać, że jeśli transakcja jest zawierana przed notariuszem, wówczas wynagrodzenie lub cena zakupu nie wchodzi w zakres usług notariusza.

Notariusz może zapytać, czy strony zakończyły finansowy aspekt transakcji, ale w rzeczywistości nie będzie angażował się w sam proces negocjacji.

Notariusz pobierze jednak od stron wcześniej uzgodnione opłaty za transakcję, opłatę skarbową – która ma zostać przekazana właściwym urzędom – oraz opłaty za rejestrację tytułu, aby wnieść go do właściwego Sądu Okręgowego.

Jeśli zależy nam na poniesieniu jak najniższych kosztów, podczas wyboru notariusza powinniśmy kierować się wysokością opłaty, jaką naliczy za sporządzenie aktu, choć nie jest to najważniejszy warunek, jaki powinien spełniać najlepszy notariusz.