prawnik Warszawa

Prawnik z Warszawy radzi: warunki ogłoszenia upadłości

Decyzja o założeniu działalności gospodarczej, wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem. Ono nie znika nawet wtedy, gdy firma dobrze prosperuje. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany gospodarcze, warto mieć podstawową wiedzę na temat postępowania upadłościowego. Wszystko po to, by nie przegapić momentu, w którym można będzie wyegzekwować należne pieniądze.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości w tym temacie, prawnik (Warszawa) z pewnością pomoże nam je rozwiać. Więcej szczegółów w kwestii upadłości gospodarczej można znaleźć na stronie: https://adwokat-jhs.pl/

Upadłość gospodarcza – kto może ją ogłosić?

Prawnik powie nam, że upadłość mogą ogłosić spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także wspólnicy spółek handlowych, będący odpowiedzialni finansowo za zobowiązania danej spółki. Upadłość mogą ogłosić także wspólnicy ze spółek partnerskich. Prawnik warszawa podczas konsultacji będzie podkreślał, że wniosek o ogłoszenie upadłości mogą składać również wierzyciele, a nie tylko dłużnicy.

Podstawowe warunki prawne ogłoszenia upadłości

Upadłość gospodarczą ogłasza przedsiębiorca niewypłacalny, a więc taki, który nie wykonuje zobowiązań pieniężnych wymaganych od niego np. na podstawie zawartych umów. W przypadku osób prawnych upadłość ogłasza się wówczas, gdy osoby te posiadają zobowiązania przekraczające wartość ich majątku. Warto w danej sytuacji zapytać o radę prawnika. Należy pamiętać, że jeśli dany podmiot nie ma ponad trzymiesięcznych opóźnień w realizowaniu zobowiązań, a wartość tych niewykonanych nie wynosi więcej niż 10% wartości przedsiębiorstwa (po analizie bilansowej), sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Stoisz przed decyzją o upadłości gospodarczej? Prawnik z Warszawy radzi, od czego zacząć

W pierwszej kolejności trzeba złożyć odpowiedni wniosek do wydziału gospodarczego. Ważne, aby złożyć go w sądzie właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Za złożenie wniosku pobierana jest opłata w wysokości 1000 złotych i nie ma możliwości zwolnienia z niej. Istotne jest to, że dokument należy wnieść do 2 tygodni po stwierdzeniu stanu upadłości firmy. Jeśli potrzebujesz znać dokładne wymogi formalne wniosku, zwróć się o pomoc do prawnika np. z Warszawy.

Jego rana może też być przydatna w sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składany jest przez wierzyciela – wówczas trzeba pamiętać o tym, aby wnieść również o zabezpieczenie majątku dłużnika. Jeśli wniosek o upadłość składa dłużnik, urząd sam niejako automatycznie podejmuje się takiego zabezpieczenia.

Poproś prawnika z Warszawy o analizę: układ czy likwidacja?

W niektórych sytuacjach postępowanie upadłościowe może zakończyć się układem. Sąd przychyli się do takiego zakończenia, jeśli będzie jakieś prawdopodobieństwo, że utrzymanie działalności gospodarczej będzie miało większą korzyść dla wierzycieli, niż jej likwidacja. Wtedy prawnik do naszego wniosku o ogłoszenie upadłości pisemne propozycje układu.

Upadłe przedsiębiorstwo zarządza samodzielnie własnym majątkiem pod kontrolą nadzorcy. Do likwidacji dochodzi zwykle wtedy, gdy dłużnik nie jest wiarygodny i są podstawy do tego, by nie wierzyć w rzetelne wykonanie warunków układu. Jeśli dojdzie do upadłości likwidacyjnej, dłużnik nie ma prawa zarządzać swoim majątkiem, a obowiązki te przejmuje syndyk, który dokonuje spisu inwentarza i planu likwidacji danego podmiotu gospodarczego.

Jak przebiega orzeczenie sądu

Prawnik (Warszawa) poinformuje cię zapewne, że orzeczenie sądu dotyczące upadłości przedsiębiorstwa następuje na drodze postanowienia, a zażalenie może złożyć wyłącznie upadły przedsiębiorca. Z kolei w przypadku, gdy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, decyzję taką zaskarżyć może tylko osoba składająca taki wniosek. Na wniesienie zażalenia sąd daje tydzień czasu od dnia otrzymania postanowienia sądowego.