biuro rachunkowe Grodzisk Mazowiecki

Polski Ład – jakie są główne zmiany w systemie podatkowym?

Polski Ład niesie za sobą zmiany w systemie podatkowym, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, przekształcone zasady dotyczące składki zdrowotnej, nowe progi podatkowe oraz ulga dla klasy średniej to główne zmiany wprowadzone przez program.

Modyfikacja kwoty wolnej od podatku

Od początku 2022 roku zostanie podniesiona kwota wolna od podatku. Warto wytłumaczyć, że jest to suma rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Stawka wynosząca dotychczas od 0 zł do 8 tys. zł zostanie zmieniona na 30 tys. zł. Oznacza to zatem, że osoby zarabiające średnio 2500 zł netto miesięcznie nie będą płacić podatku dochodowego. Modyfikacje w przepisach podatkowych są na tyle częste, że warto skorzystać z pomocy profesjonalisty takiego jak biuro rachunkowe Grodzisk Mazowiecki.

Nowe progi podatkowe

W ramach Polskiego Ładu zmianom ulegną dotychczasowe progi podatkowe. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych zapłacą 32-procentowy podatek dopiero przy rocznych dochodach wynoszących 120 tys. zł. Do tej pory stawka podatku z 17% na 32% zmieniała się przy kwocie 85 tys. zł.

Przekształcone zasady dotyczące składki zdrowotnej

Najwięcej kontrowersji społecznych wzbudzają zmiany w kwestii składki zdrowotnej, która do tej pory w przypadku większości przedsiębiorców wynosiła 7,75% dochodów i można było ją odliczyć od podatku. Zgodnie z Polskim Ładem wysokość składki wyniesie 9% dochodów. Według nowych przepisów nie będzie możliwości odliczyć jej od podatku. W przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali jako formę rozliczenia z fiskusem podatek liniowy, składka zdrowotna wyniesie 4,9% od uzyskanych dochodów. Zmiany dotyczyć będą także osób rozliczających się za pomocą podatku zryczałtowanego. Przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekroczą 60 tys. zł, zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei ci, których przychody są większe niż 60 tys. zł, ale mniejsze niż 300 tys. zł, będą musieli uiścić kwotę w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Ulga dla klasy średniej

Aby złagodzić niekorzystne zmiany, jakie dosięgną podatników o przeciętnych zarobkach, rząd wprowadził ulgę dla klasy średniej. Osoby, których dochody wyniosą od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł nie zapłacą wyższych podatków. Ulga dla klasy średniej obejmuje osoby pracujące na umowę o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, natomiast nie skorzystają z niej emeryci oraz osoby pracujące na umowę zlecenie.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład komplikują już i tak niejasny system podatkowy. Przy rozliczeniu podatku warto skorzystać z pomocy specjalistów z biura rachunkowego w Grodzisku Mazowieckim lub w innym mieście.