LGBT

Osoby LGBT na rynku pracy w Polsce

Coraz więcej firm w Polsce wdraża praktyki przyjazne osobom LGBT. Z drugiej strony, wciąż obserwujemy wiele przejawów dyskryminacji pracowników ze względu na ich orientację seksualną.  

Osoby LGBT a kodeks pracy

Równe traktowanie osób LGBT (czyli lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych i transpłciowych) reguluje kodeks pracy. Artykuł 18 mówi, że wszystkim pracownikom przysługują takie same prawa, a za dyskryminowanie ich z powodu orientacji seksualnej, firma musi ponieść konsekwencje w postaci np. wypłaty im rekompensaty finansowej. Dyskryminacja osób LGBT ta może przybierać różne formy. Zaczynając od pozbawienia awansu, wypłaty niższej pensji i braku premii, przez mobbing, obrażanie i mowę nienawiści, kończąc na przemocy fizycznej.

Jak to wygląda w praktyce?

Pomimo tego, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest zakazana prawem, to wciąż w wielu firmach w Polsce powszechne są lęki i stereotypy. Najczęściej przedsiębiorstwa unikają podejmowania tego tematu, nie dostrzegają problemu, boją się przyznać, że istnieje lub bagatelizują go. Kłopotliwe jest przyznanie benefitów pracowniczych dla partnerów/ partnerek pracowników np. objęcie ich prywatną opieką zdrowotną, co w przypadku małżeństw heteroseksualnych w wielu firmach jest standardem. Ponadto, zdarza się, że pomimo obowiązywania w przedsiębiorstwie odgórnej polityki wsparcia osób LGBT, nie jest ona realizowana z powodu braku zrozumienia i akceptacji pozostałych pracowników.

Dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce – edukacja jest potrzebna

Z badań Fundacji LGBT Business Forum wynika, że blisko 50 proc. osób LGBT jest dyskryminowanych w miejscu pracy, a ponad 4 proc. doświadczyła przemocy fizycznej. Dlatego potrzebne są działania edukacyjne w tym zakresie. Fundacja LGBT Business Forum aktywnie działała na rzecz wdrażania polityk niedyskryminowania osób LGBT w miejscu pracy. Organizacja prowadziła badania i szkolenia, a także stworzyła ranking firm najbardziej przyjaznych społeczności LGBT. Wśród wielu publikacji Fundacji LGBT Business Forum najbardziej znaną jest poradnik „Otwierając się na różnorodność – dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce”. Do dziś to najbardziej kompleksowe opracowanie w dziedzinie zarządzania różnorodnością LGBT w miejscu pracy w Polsce. Ponadto, LGBT Business Forum była wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa, która skupia się na promowaniu różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.