Czy nauka może pomóc rozwijać się przedsiębiorstwom? Czy biznes powinien szukać wsparcia w nauce? Co może dać nauka gospodarce?

Nauka gospodarce – krzyżówka?

W świadomości społecznej funkcjonuje szkodliwy stereotyp, że gospodarka i nauka znajdują się bardzo daleko od siebie. Wiele osób jest przekonanych, że naukowcy pracują nad abstrakcyjnymi, oderwanymi od rzeczywistości badaniami w zaciszu swoich laboratoriów, a biznes rozwija się niezależnie od progresu w nauce. Taki sposób myślenia jest nie tylko krzywdzący dla obu środowisk, ale też destrukcyjny dla rozwoju życia gospodarczego. Sprowadza naukę o gospodarce do krzyżówki. A przecież nauka gospodarce, czy nauka o gospodarce to nie tylko hasło do krzyżówki.

Konferencje nauka gospodarce

Dlatego coraz więcej organizacji działa na rzecz pogłębienia współpracy między światem nauki i gospodarki. W Polsce organizowane są konferencje, których celem jest integracja obu środowisk. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń jest m.in.  III Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce. Głównymi tematami spotkań są ekonomia, nakłady na badania i rozwój w firmach oraz poziom przygotowania absolwentów wyższych uczelni do pracy. Przedsiębiorcy narzekają, że studenci rozpoczynający praktykę zawodową nie mają najnowszej wiedzy w wielu dziedzinach. Winą za ten stan rzeczy firmy obarczają jakość nauczania prowadzonego na akademiach, uniwersytetach i politechnikach. A przecież można i trzeba tę sytuację zmienić. Program nauczania zgodny z potrzebami przedsiębiorstw może wyeliminować problem braku wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny informatyki, inżynierii środowiskowej, księgowości czy finansów. Z drugiej strony gospodarka może i powinna dać naukowcom impuls do prowadzenia badań, wskazując im zjawiska i zagadnienia, których zgłębienie będzie przydatne w ewolucji procesów biznesowych.

Nauka gospodarce może dać tak samo dużo co gospodarka nauce

Integracja obu środowisk zaczyna się od rozpoznania potrzeb przedsiębiorstw oraz przedstawienia dorobku i możliwości naukowców w działaniach na rzecz gospodarki. Znalezienie punktów wspólnych to początek efektywnego współdziałania. Ścisła współpraca nauki i gospodarki może przynieść wiele dobrego nie tylko dla obu środowisk, ale też dla rozwoju życia gospodarczego i społecznego. Wyniki badań naukowych mogą być potężnym narzędziem dla biznesu. Stymulacja postępu technologicznego pociąga za sobą tworzenie nowych produktów i zwiększanie popytu, a tym samym wpływa na wzrost sprzedaży i zwiększenie zysków.