kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie – opcja dla wszystkich branż

Każda firma potrzebuje opracowanego i wdrożonego protokołu bezpieczeństwa. Kultura pracy w tym zakresie jest istotna z perspektywy pracowników oraz pracodawców zatrudnionych w przedsiębiorstwach o różnych profilach. Jeżeli zależy Ci na tym, aby spełniać wymogi BHP zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 4500, to rozważ zatrudnienie firmy konsultingowej, która pomoże Ci w przejściu przez ten proces.

Kultura bezpieczeństwa pracy w Twojej branży

Nie ma takiej branży, w której można byłoby odpuścić stosowanie procedur bezpieczeństwa. Każda firma, bez względu na to, w jakim sektorze działa, ma w tym zakresie własne wymagania. Jeżeli chcesz im sprostać to musisz przystąpić do opracowania regulaminów oraz procesów i zachęcić swoich pracowników do zapoznania się z nimi oraz zastosowania w życiu codziennym. Tutaj niejednokrotnie przedsiębiorcy napotykają opór i argumenty o bezużyteczności tej wiedzy czy spadku efektywności. Jak przekonać ich, że jest inaczej? Zamiast wielostronnicowych instrukcji, czy nudnych szkoleń zorganizuj ciekawy kurs. Będzie on poprzedzony analizą i oceną Twojej aktualnej sytuacji, jak również efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem. Wykonuje się ją we wszystkich firmach, bez względu na profil ich działalności oraz branżę, w jakiej działają:

 • kosmetyczna,
 • logistyczna,
 • petrochemiczna,
 • ciepłownicza,
 • energetyczna,
 • górnicza,
 • hutnicza,
 • budownicza,
 • administracyjna,
 • samochodowa,
 • spożywcza,
 • wodno-kanalizacyjna,
 • lotnicza.

Każda z branż ma własne wyzwania, standardy oraz problemy. Jednak opracowany i przetestowany system bezpieczeństwa jest uniwersalny dla wszystkich i na tyle skuteczny, że zawsze przynosi pożądane efekty.

Zarządzanie kulturą bezpieczeństwa pracy

Aby zarządzanie kulturą bezpieczeństwa pracy było efektywne i skuteczne, powinno koncentrować się na trzech głównych obszarach:

 • przywództwie,
 • organizacji,
 • procesach i działaniach.

Te elementy są szczególnie istotne w firmach, które zajmują się produkcją i przetwórstwem, jednak w formie usystematyzowanej i spisanej powinny znajdować się w każdym biurze – administracyjnym czy bankowym.

Ponadto trzeba skoncentrować się na zabezpieczeniu nie tylko pracowników, ale też mienia, w tym procesów i zasobów intelektualnych oraz kontrahentów. Szerokie spojrzenie na temat jest gwarancją sukcesu, dlatego warto zorganizować kompleksowe szkolenie z zarządzania komunikacją, zmianą, z budowania motywacji i świadomości oraz wielu innych.