komornik

Jak spłacić komornika? Podpowiadamy

Egzekucja komornicza jest z reguły ostatnim etapem procesu windykacji długu. Jeśli Ciebie tak-że dotyczy, sprawdź, co możesz zrobić, aby spłacić komornika.

Brak terminowej spłaty zobowiązań finansowych skutkuje z reguły rozpoczęciem procedury windykacyjnej. Jej pierwszy etap – windykacja miękka ma na celu pozasądowe załatwienie sprawy i zmotywowanie dłużnika do uregulowania zaległości. Jeśli miękkie działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, wierzyciel sięga z reguły po te z zakresu twardej windykacji. Ich ostatnim etapem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli sąd uzna zasadność roszczeń, wyda tytuł egzekucyjny. Ten, zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanie się podstawą do przekazania sprawy komornikowi. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, sprawdź, co możesz zrobić, aby spłacić dług i wyjść na finansową prostą.

Jak spłacić komornika?

Najszybszym i najprostszym sposobem na spłatę komornika jest jednorazowe przelanie kwoty długu na konto kancelarii komorniczej. Aby dowiedzieć się, ile wynosi całkowita suma do spłaty (oprócz kwoty właściwego zadłużenia konieczne będzie także uregulowanie dodatkowych kosztów egzekucyjnych), skontaktuj się z komornikiem. Jego dane znajdziesz w korespondencji informującej o wszczęciu egzekucji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nią nie dysponujesz, a komornik zajął Twoje konto — będą dostępne w wiadomości z banku (jeśli korzystasz z systemu bankowości internetowej, sprawdź swoją skrzynkę z korespondencją).

Jeśli nie dysponujesz środkami, które pozwolą jednorazowo spłacić dług i pozbyć się zajęcia:

  • rozważ sięgnięcie po pożyczkę konsolidacyjną. Jeśli powodem zajęcia jest nieterminowa spłata kredytów lub pożyczek, skutecznym sposobem na odzyskanie finansowej równowagi może być sięgnięcie po pożyczkę konsolidacyjną — pożyczkę na spłatę innych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych. Przedmiotem konsolidacji mogą być kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe, zadłużenie na kartach kredytowych i w liniach debetowych oraz pożyczki pozabankowe. Jeśli Twoje konto już zajął komornik, a BIK odnotował długie opóźnienia w spłacie rat, szanse na pozytywną decyzję w banku będą bardzo niskie. Alternatywą może być sięgnięcie po konsolidację oferowaną przez firmy wyspecjalizowane w oddłużaniu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy takiego podmiotu, dokładnie prześwietl jego wiarygodność, przeczytaj opinie klientów, a przed zawarciem umowy drobiazgowo przeanalizuj jej treść. Niestety, na rynku wciąż funkcjonują firmy, które żerując na desperacji dłużników stosują nieuczciwe praktyki;

 

  • poproś o finansowe wsparcie najbliższych. Jeśli z powodu braku zdolności kredytowej nie jesteś w stanie wziąć kredytu konsolidacyjnego, poproś o finansowe wsparcie partnera, członków rodziny lub przyjaciół. Choć dla wielu osób długi są ogromnym źródłem wstydu, w takich okolicznościach warto wyjść ze strefy komfortu i wyciągnąć rękę po pomoc. Aby zapewnić bezpieczeństwo pożyczającemu, zaproponuj zawarcie klasycznej umowy pożyczki regulującej zasady i terminy zwrotu środkó Zgodnie z prawem może jej udzielić nie tylko instytucja finansowa, ale także osoba fizyczna. Pamiętaj jednak, aby uprzednio przeanalizować swoje możliwości finansowe i precyzyjnie ocenić, jaką kwotę w skali miesiąca będziesz w stanie spłacać;

 

  • zastanów się, czy masz wartościowe przedmioty, które możesz spieniężyć. Może na czas spłaty długów warto zamienić auto na komunikację miejską, a nieużywaną odzież sprzedać przez internetowe portale? Nawet jeśli pozyskane ze sprzedaży środki nie wystarczą na spłatę całego długu, z pewnością przybliżą Cię do odzyskania finansowej równowagi;

 

  • rozważ ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to mechanizm prawny dedykowany niewypłacalnym konsumentom, którzy nie są w stanie uregulować zadłużenia od co najmniej 3 miesięcy. Aby ogłosić upadłość niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dodatkowymi dokumentami w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli sąd potwierdzi Twoją niewypłacalność, wyda orzeczenie o upadłości konsumenckiej. Takie rozwiązanie niesie za sobą jednak szereg konsekwencji. Od momentu ogłoszenia upadłości Twoim majątkiem będzie zarządzał syndyk, a Twój dostęp do pieniędzy będzie ograniczony. Konieczne będzie także trzymanie się wyznaczonego przez sąd harmonogramu spłat oraz… poddanie się dobrowolnej egzekucji. Aby pozyskać środki na spłatę długów, konieczne może się bowiem okazać spieniężenie pojazdu, mieszkania czy innych wartościowych dóbr.

 

  • negocjuj z wierzycielem rozłożenie długu na raty. Jeśli chcesz uwolnić się od windykacji komorniczej, możesz negocjować rozłożenie długu na raty. Pamiętaj jednak, by nie negocjować z komornikiem, lecz z wierzycielem. Komornik wykonuje jedynie należące do niego obowiązki i nie może samodzielnie decydować o zaprzestaniu egzekucji. Przed rozpoczęciem rozmów z wierzycielem, przeanalizuj finansowe możliwości i przygotuj realny dla siebie plan spłat. Zastanów się także, jakich argumentów możesz użyć, aby przekonać wierzyciela do swoich racji. Jeśli wierzyciel nie zgodzi się na spłatę zadłużenia w ratach, możesz skorzystać z mechanizmu opisanego w art. 320 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia”. Nawet jeśli wierzyciel nie zgodzi się na spłatę długu w ratach, taką procedurę może zasądzić sąd. Niezwykle ważne jest tu jednak odpowiednie umotywowanie „szczególnie uzasadnionego wypadku”. Jak pokazuje praktyka wskazanie trudnej sytuacji finansowej nie będzie dla sądu wystarczające. Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik, przytocz wszystkie argumenty, które udowodnią, że jednorazowa spłata długu będzie wiązać się dla Ciebie ze znacznymi trudnościami. Jeśli mimo prób wierzyciel nie zgodzi się na rozłożenie zadłużenia na raty, możesz wnioskować także o przeprowadzenie egzekucji komorniczej z innych składników majątku.

Egzekucja komornicza to stresująca i kosztowna procedura. Aby jej uniknąć, zadbaj o terminowe regulowanie własnych zobowiązań finansowych, nie pożyczaj więcej, niż jesteś w stanie zwrócić i nie podejmuj impulsywnych decyzji dotyczących zakupu produktów i usług.

Artykuł opracowano na zlecenie BIG.

 

Artykuł sponsorowany