Sprawa karna

Sprawa karna – jak wygląda?

Wezwanie na policję lub prokuraturę w charakterze podejrzanego rodzi wiele stresu i pytań. Treść wezwania wskazuje na wszczęcie postępowania karnego, rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, czym owa sprawa karna jest. Aby przybliżyć definicję tego pojęcia, przygotowaliśmy artykuł, w którym przedstawiamy najważniejsze etapy postępowania karnego.

Sprawa karna – postępowanie przygotowawcze

Zanim przyjrzymy się bliżej pierwszemu etapowi postępowania karnego, warto zaznaczyć, że jego celem jest wykrycie i osądzenie sprawcy przestępstwa. Jeśli wezwanie wskazuje, że to Ty jesteś podejrzanym, warto już w tym momencie sięgnąć po pomoc doświadczonej osoby. Kancelaria adwokacka maciag-kancelaria.pl przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy sprawy karnej, która rozpoczyna się od postępowania przygotowawczego.

W momencie otrzymania przez organy ścigania informacji o popełnieniu czynu zabronionego zostaje wszczęte postępowanie sprawdzające. Ma ono na celu zweryfikowanie czy sprawca popełnił czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Po zgromadzeniu podstawowych informacji i ustaleniu potencjalnego sprawcy organy ścigania przedstawiają zarzuty i przesłuchują podejrzanego.

Postępowanie przygotowawcze dzieli się na:

  • postępowanie w sprawie – kiedy policja ustala, czy zostało popełnione przestępstwo (bez wskazywania potencjalnego sprawcy),
  • postępowanie przeciwko osobie – kiedy organ ścigania ustalił potencjalnego sprawcę przestępstwa.

Postępowanie przygotowawcze kończy się w momencie skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Sprawa karna w sądzie

Drugi etap postępowania karnego to zapoznanie się sądu ze zgromadzonymi dowodami. Podejrzany od momentu skierowania aktu oskarżenia nazywany jest oskarżonym.

Na tym etapie sąd przesłuchuje świadków. Do momentu zakończenia postępowania sądowego podejrzany nie ma dostępu do akt. Kiedy jednak rozpoczyna się postępowanie sądowe, oskarżony może podjąć skuteczną obronę, znając już dowody zgromadzone przeciwko niemu.

Po wysłuchaniu stanowisk stron procesu sąd podejmuje decyzję o wyroku lub odracza jego wydanie (na czas maks. 14 dni).

Sąd może:

  • uniewinnić oskarżonego,
  • umorzyć postępowanie,
  • uznać oskarżonego za winnego.

Sprawa karna – postępowanie wykonawcze

Ostatni etap sprawy karnej to postępowanie wykonawcze. Prawomocny wyrok podlega niezwłocznemu wykonaniu.

Postępowanie karne składa się z trzech etapów, podczas których podejrzany, a następnie oskarżony może korzystać z pomocy adwokata, który działa wyłącznie na jego korzyść. Rolą adwokata jest ustalenie właściwej linii obrony.