Jak przygotować się do zagranicznego wyjazdu samochodem? Porady dotyczące ubezpieczenia

Jak przygotować się do zagranicznego wyjazdu samochodem? Porady dotyczące ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu

Planując zagraniczny wyjazd samochodem, niezwykle ważne jest aby dokonać właściwego wyboru ubezpieczenia. Dotyczy to również wyboru polisy, która obejmie tereny, do których będziemy się wybierać, a także warunków, jakie ona określa. Zapoznanie się z odpowiednimi przepisami i wybraniem ubezpieczenia, które w pełni nas chroni przed wystąpieniem wypadku, jest konieczne.

Krok pierwszy: znajomość przepisów

Przede wszystkim ważne jest, aby mieć rozeznanie w przepisach, które są aktualnie obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy. Każde państwo ma swoje własne zasady dotyczące ubezpieczeń samochodowych. Być może w niektórych krajach obowiązuje minimalna stawka ubezpieczeń, albo konieczne jest posiadanie dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o zdolności do prowadzenia pojazdu. Zanim się wybierzemy, powinniśmy więc dokładnie przejrzeć obowiązujące w danym kraju przepisy.

Krok drugi: wybór ubezpieczenia

Kolejnym ważnym krokiem jest wybór ubezpieczenia, które będzie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb. Jeśli planujemy wyjazd tylko do jednego kraju lub zakres naszych przemieszczeń jest dość ograniczony, możemy zdecydować się na ubezpieczenie tylko tego jednego kraju. Natomiast jeśli wybieramy się w dłuższą wycieczkę i będziemy pokonywać duże odległości, dobrze jest kupić ubezpieczenie, które obejmuje większy zakres terytorialny.

Krok trzeci: zweryfikuj warunki ubezpieczenia

Przed wykupieniem ubezpieczenia, warto dokładnie sprawdzić jego warunki. Wszystkie ubezpieczenia samochodowe charakteryzują się tym, że mają one różne stopnie ochrony. Przedstawiają one informacje, jakimi sytuacjami obejmuje polisa, a jakimi nie. Większość polis obejmuje ochronę od odpowiedzialności cywilnej, czyli w przypadku wypadku, w którym nasza odpowiedzialność została udowodniona, ubezpieczyciel zapłaci za szkody wyrządzone przez nas w drugim pojeździe. Należy również zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, które określają, jakiego rodzaju szkody ubezpieczyciel będzie pokrywać i w jakim stopniu.

Krok czwarty: wykupienie polisy

Po wybraniu odpowiedniego ubezpieczenia, należy je wykupić. Przede wszystkim sprawdźmy, czy ubezpieczenie naszego samochodu nie jest już zawarte w naszym zakresie ubezpieczenia domowego. Jeśli nie jest, powinniśmy wykupić polisę samochodową. Możemy to zrobić w tradycyjny sposób, odwiedzając najbliższy oddział ubezpieczyciela albo za pośrednictwem internetu. Istnieje też możliwość wykupienia ubezpieczenia tymczasowego, które może pokryć nasz wyjazd.

Krok piąty: przygotuj wszystkie dokumenty

Przed wyjazdem powinniśmy sprawdzić, czy mamy ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty. Przede wszystkim ważny jest dowód ubezpieczenia, który musimy mieć przy sobie w czasie podróży. Dodatkowo należy zgromadzić wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia, takie jak numer policyjny, numery telefonów do ubezpieczyciela itp. Większość tych informacji powinna zostać przesłana do nas po wykupieniu ubezpieczenia.

Krok szósty: zachowaj szczególną ostrożność

Nawet jeśli dokładnie ubezpieczyliśmy nasz samochód, powinniśmy pamiętać o tym, że ubezpieczyciel nie zapłaci za wszystkie szkody. Jeśli sami będziemy niedbale się zachowywać i nie zachowamy odpowiednich środków ostrożności, możemy zostać obciążeni odpowiedzialnością za wszystkie skutki wypadków, które będą wynikać z naszej winy. Dlatego ważne jest, aby w czasie wyjazdu zawsze zachować szczególną ostrożność.

Krok siódmy: zapoznaj się z lokalnymi zasadami

Ponieważ warunki na drogach w poszczególnych krajach różnią się między sobą, przed wyjazdem powinniśmy zapoznać się z lokalnymi zasadami dotyczącymi ruchu drogowego. Informacje te można znaleźć w książkach o ruchu drogowym lub na stronach internetowych rządowych. Ważne jest, abyśmy ściśle przestrzegali przepisów, które obowiązują w danym kraju, ponieważ w przeciwnym razie możemy zostać ukarani wysokim mandatem.

Krok ósmy: zachowaj odpowiednie dokumenty

Jeśli mamy jakieś nieprzyjemne sytuacje związane z ubezpieczeniem, takie jak wypadek czy szkoda, ważne jest, abyśmy przechowywali wszystkie dokumenty, które są związane z tymi zdarzeniami. Powinniśmy trzymać potwierdzenie zakupu polisy, oraz wszelkie dokumenty dotyczące wypadku lub szkody, w tym oświadczenia wypełnione przez ubezpieczyciela i innych uczestników wypadku.

Krok dziewiąty: zgłoś szkodę

Jeśli zdarzy nam się wypadek lub inna sytuacja, w której wyrządziliśmy szkodę, należy ją niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi. Jeśli nie zgłosimy szkody w odpowiednim czasie, możemy stracić prawo do jej odszkodowania. Warto więc przed wyjazdem dobrze przemyśleć, jak postępować w przypadku wystąpienia szkody i jak należy zgłosić ją ubezpieczycielowi.

Krok dziesiąty: pamiętaj o ważności polisy

Na koniec warto wspomnieć o tym, że polisa może być ważna tylko przez określony czas. Zanim zaczniemy podróż, powinniśmy sprawdzić, czy nasza polisa jest aktualna i czy jej ważność odpowiada okresowi naszej podróży. Jeśli okaże się, że polisa wygasła albo wygaśnie w czasie naszej podróży, będziemy musieli ją przedłużyć albo wykupić nową.

Planując zagraniczny wyjazd samochodem, należy pamiętać o tym, że dobrze dobrane ubezpieczenie jest w stanie ochronić nas przed wszelkimi kosztami, jakie będziemy musieli ponieść w razie wystąpienia jakiejś szkody. Warto więc poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia i zapoznanie się z jego warunkami, aby później móc cieszyć się bezpieczną i bezstresową podróżą.