komornik sądowy Warszawa

Egzekucja świadczeń pieniężnych. Jak działa komornik sądowy?

Niezapłacone faktury, zaległe wynagrodzenia, mandaty karne i inne rachunki często podlegają egzekucji komorniczej. Komornik sądowy w Warszawie regularnie wykonuje działania polegające na ściąganiu wierzytelności tego typu. Co powinno się wiedzieć o działaniach komornika sądowego w czasie egzekucji świadczeń pieniężnych?

Jakie długi ściąga komornik?

Komornik w ramach egzekucji świadczeń pieniężnych ściąga długi wynikające z niezapłacenia mandatów drogowych, rachunków za media, czynszu i podobnych opłat. Jeśli to możliwe, egzekucje są wykonywane z wynagrodzenia. Jeśli dłużnik nie posiada zatrudnienia, komornik zajmuje wartościowe składniki majątku dłużnika: samochód, biżuterię, sprzęt sportowy i komputerowy, telewizor itp. W przypadku egzekucji niezapłaconych rachunków lub mandatów rzadko dochodzi do zajęcia nieruchomości ze względu na ich wysoką wartość.

Jeśli chodzi o egzekucje świadczeń pieniężnych, które wykonuje komornik sądowy, Warszawa należy do czołówki miast, w których ściągane są długi w instytucjach publicznych. Duży ruch samochodowy wiąże się z wysoką liczbą niezapłaconych mandatów wystawionych przez policję. Mieszkańcy miasta zalegają również z płatnościami czynszów w mieszkaniach komunalnych i podatków. Komornik sądowy działa także na zlecenie osób prywatnych i różnych firm, które zmagają się z brakiem płatności od klientów, lokatorów itp.

Ile trwa egzekucja świadczeń pieniężnych przez komornika sądowego?

Egzekucja świadczeń pieniężnych przez komornika sądowego zajmuje zwykle co najmniej kilka tygodni. Najszybciej ściągane są niewysokie długi w kwocie 500-1000 zł w przypadku, gdy dłużnik posiada stałe zatrudnienie. Trudniej jest w przypadku, gdy dłużnik pracuje dorywczo i jego wynagrodzenie wpływa na konto nieregularnie. Komornik potrzebuje wtedy więcej czasu na zajęcie gotówki na koncie na poczet zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Dłuższy czas egzekucji jest ponadto wynikiem wyższej kwoty zadłużenia. Komornik nie może zgodnie z prawem zająć całego wynagrodzenia dłużnika, a jedynie jego określoną w ustawie część.

Komornik sądowy może ściągać niezapłacone świadczenia pieniężne również poprzez dokonanie licytacji ruchomości należących do dłużnika. Licytacja musi być ogłoszona odpowiednio wcześniej i przeprowadza zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Czas egzekucji należności wydłuża się z tego powodu nawet do kilku miesięcy. Przyśpieszenie egzekucji z majątku oddanego na licytację komorniczą jest niemożliwe.