Co biznes mówi nauce?

Ściślejsza współpraca przedsiębiorców i środowiska naukowego oraz zwiększenie konkurencyjności uczelni wyższych to główne cele inicjatywy pod hasłem „Co biznes mówi nauce?”. Organizatorzy projektu to Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum i Środkowopomorska Rada Naczelna Organizacji Technicznej.

Biznes i nauka coraz bliżej siebie

Projekt „Co biznes mówi nauce” przybliży uczonych i biznes. Bardzo istotne jest, aby projekty naukowe nie były realizowane obok świata gospodarki, ale żeby były odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorców. Konieczny jest przełom w myśleniu o nauce, a zwłaszcza o jej roli, jaką może ona wnieść do przestrzeni biznesowej. Dwa światy, biznes i nauka, muszą ze sobą ściśle współpracować. Tylko bliskie współdziałanie może przynieść wymierne korzyści obu środowiskom. W celu lepszego rozpoznania postulatów i wymagań zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców zorganizowano konkurs „Co biznes mówi nauce” oraz szereg prelekcji, warsztatów i seminariów przygotowanych przez firmy szkoleniowe „Praktycy wspierają biznes”.

Biznes mówi naukowcom sprawdzam

Firmy chcą współpracować z naukowcami. Przedsiębiorcy są świadomi, że współdziałanie z uczelniami wyższymi może być dla nich szansą na rozwój innowacyjności, a także pomóc im w zdobyciu dofinansowania na nowatorskie inicjatywy. Wiele unijnych grantów jest przeznaczonych na projekty łączące naukę z biznesem. Dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają się do naukowców o pomoc badawczą w zakresie nowych technologii, wprowadzania nowych produktów, udoskonalania istniejących rozwiązań czy profilowania grup docelowych. Biznes mówi, że taka współpraca to korzyści dla obu stron.

Słuchamy tego, co mówi biznes – mówią naukowcy

Naukowcy mówią, że głos ze świata biznesu jest dla nich bardzo ważny. Po pierwsze, dla akademików to szansa na finansowanie badań i rozwoju. Po drugie, realizacja projektów, które mają szansę na komercjalizację i rynkowy sukces to prestiż dla uczelni. To też szansa dla studentów na rozwój praktycznych umiejętności oraz kontakt z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Warto wspomnieć, że udział w innowacyjnych projektach badawczych, które następnie są wykorzystywane w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, przyciąga studentów oraz zwiększa konkurencyjność uczelni. MOC na biznes to także moc dla nauki. Świat nauki i biznesu mogą sobie wzajemnie wiele zaoferować.