dźwigi Warszawa

Bezpieczna eksploatacja maszyn budowlanych – dźwigi

Dźwigi różnią się od innych urządzeń budowlanych tym, że – w swojej najbardziej podstawowej funkcji – nie wymagają do działania innych maszyn ani mocy. Spychacz, koparka lub ciągnik potrzebują formy zasilania w postaci pary, gazu lub oleju. Choć wiele maszyn budowlanych pochodzi z XX wieku, dźwig pomagał stawiać budynki i mosty dużo wcześniej.

Bezpieczna obsługa żurawia

Bezpieczeństwo pracy dźwigów jest wyjątkowe dla innych elementów wyposażenia, ponieważ sama maszyna jest nieruchoma. W przypadku ciągników, spycharek i koparek maszyna porusza się, jeździ wokół pracowników i przewozi sprzęt z kierowcą odpowiedzialnym za sprawdzanie wszystkich martwych punktów i używanie odpowiednich sygnałów. Jeśli potrzebujesz wynająć dźwig wraz z profesjonalnym operatowem warto wpisać w wyszukiwarce hasło „dźwigi Warszawa„.

W przypadku dźwigów, operator znajduje się w stałej pozycji, a to materiał się porusza. Bezpieczna obsługa żurawi zależy w takim samym stopniu od operatora, jak i osób pracujących wokół. Podczas gdy operator musi stosować najlepsze praktyki w zakresie podnoszenia i przenoszenia materiałów, wykonawcy powinni zachować bezpieczną odległość od ładunków, przestrzegać ostrzeżenia o przenoszeniu materiałów i komunikować się z operatorem.

Jak zachować szczególną ostrożność?

  1. Zwracaj uwagę na otoczenie

Kontakt z liniami elektrycznymi jest jednym z głównych wypadków związanych z dźwigami. Jak w przypadku każdego innego rodzaju obsługi sprzętu, poświęcenie czasu na ustalenie priorytetów komunikacji może mieć znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To najlepszy sposób na uniknięcie zagrożeń, takich jak linie elektryczne, inne elementy wyposażenia lub zranienie współpracowników.

Dotyczy to również operatorów, którzy wspinają się na żurawie wieżowe. Śliskie szyny lub nieodpowiednie środki ochrony osobistej mogą doprowadzić do wypadku zagrażającego życiu.

  1. Właściwe ustawienie

Jednym z najczęstszych wypadków żurawi jest wyboczenie lub zawalenie. Niewłaściwy montaż żurawia może być niebezpieczny dla całego placu budowy oraz – w zależności od wysokości żurawia – dla okolicznej społeczności. Codzienne inspekcje są kluczowe, nawet jeśli żuraw jest żurawiem wieżowym, który stoi tam od tygodni.

  1. Bezpieczeństwo ładowania

Wiele norm bezpieczeństwa związanych z dźwigami odnosi się do zabezpieczenia ładunku. Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących obciążenia i podnoszenia. Ładunek powinien być podnoszony jak najbliżej dźwigu i jak najniżej na ziemi. Zawsze sprawdzaj limity obciążenia i upewnij się, że materiały są odpowiednio zabezpieczone przed ich podniesieniem.

Popularne typy dźwigów

Choć istnieje wiele różnych udźwigów, typów i funkcji żurawi, w branży budowlanej jest ich kilka.

  • Dźwigi mobilne

Dźwigi samojezdne to jeden z najbardziej podstawowych typów, jakie można zobaczyć w budownictwie. Wyposażony w stalową kratownicę lub wysięgnik teleskopowy zamontowany na platformie. Ten typ żurawia może być przemieszczany z miejsca na miejsce w razie potrzeby. Platforma, o której mowa, może być poruszana na kółkach, na szynie lub nawet w ciężarówce.

Dźwigi samojezdne są często wykorzystywane do prac ogólnobudowlanych i dekarskich. Są wystarczająco mocne, aby przenosić materiały i sprzęt, a jednocześnie są mniej trwałe niż żuraw wieżowy.

  • Dźwigi wieżowe

Dźwigi wieżowe, będące formą dźwigu balansowego, są montowane w ziemi i służą do przenoszenia ciężkich materiałów na większe odległości. Najczęściej stosuje się je przy budowie wysokich budynków.

Betonowy fundament pod wysoki żuraw wieżowy musi zostać zbudowany około miesiąca przed faktycznym podniesieniem żurawia. Daje to czas fundamentowi na ustabilizowanie się i wzmocnienie, aby utrzymać dźwig.

  • Dźwigi terenowe

Dźwig terenowy jest wyposażony w cztery gumowe koła, które pomagają przewieźć dźwig tam, gdzie jest potrzebny. Ponieważ jest to żuraw przenośny, wyposażony jest w wysuwane w pionie i poziomie wysięgniki, które zapewniają stabilność i wsparcie podczas pracy.

Są to maszyny jednosilnikowe, co oznacza, że ten sam silnik, który porusza maszynę, obsługuje również żuraw. Ponieważ potrzebny jest tylko jeden silnik, maszyny te są znacznie bardziej kompaktowe niż inne żurawie.