4-najlepsze-rozwiazania-w-zakresie-oprogramowania-dla-lancucha-dostaw-dla-wlascicieli-malych-firm

4 najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania dla łańcucha dostaw dla właścicieli małych firm

W tym artykule:

  • Jak kwestie związane z łańcuchem dostaw wpływają na małe firmy?
  • Co to jest oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw?
  • Jakie są korzyści z oprogramowania SCM?
  • Jakie są 4 najlepsze oprogramowania SCM dla małych firm?

Łańcuch dostaw Kwestie dotyczące właścicieli małych firm

Łańcuchy dostaw istnieją po to, aby ułatwić przepływ produktów z punktu początkowego do punktu końcowego. Dla większości firm w 2022 pandemia i stopy inflacji spowodowały zakłócenia w całym łańcuchu dostaw, wywierając znaczący negatywny wpływ na ich działalność.

Podczas gdy duże korporacje łagodzą problemy związane z łańcuchem dostaw, kupując statki towarowe i monopolizując porty, małe firmy muszą szukać innych sposobów na poruszanie się w łańcuchu dostaw w 2022.

Według sondażu przeprowadzonego przez CNBC pod koniec 2021, 58% właścicieli małych firm odnotowało zakłócenia w łańcuchu dostaw, a 75% doświadczyło zawyżonych kosztów spowodowanych zakłóceniami w łańcuchu dostaw.

Chociaż kryzys w gospodarce i zakłócenia w łańcuchu dostaw prawdopodobnie nie zostaną zażegnane w najbliższej przyszłości, właściciele małych firm mogą nadal rozwijać się i osiągać zyski dzięki wykorzystaniu rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.

Rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dla małych firm

Co to jest oprogramowanie SCM?

Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) pozwala firmom monitorować i usprawniać wewnętrzne procesy łańcucha dostaw, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb konsumentów. Oprogramowanie SCM pomaga firmom w projektowaniu, opracowywaniu i dostarczaniu towarów i usług.

Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw pomaga także firmom w reklamowaniu się wśród nowych klientów, komunikowaniu się z obecnymi klientami i osiąganiu przewagi konkurencyjnej w swojej branży.

Funkcje, które firmy często zlecają na zewnątrz, składają się na pięć funkcji SCM.

Zakupy to pierwsza funkcja, która obejmuje pozyskiwanie zasobów, w tym surowców, niezbędnych do produkcji towarów.

Drugą funkcją zarządzania łańcuchem dostaw jest działalność operacyjna , która obejmuje planowanie i prognozowanie, zarządzanie zapasami, produkcję i wysyłkę.

Logistyka to funkcja, która koordynuje przechowywanie i transport towarów, zapewniając, że produkty docierają na miejsce bez zakłóceń.

Zarządzanie zasobami to funkcja SCM, w ramach której zasoby, w tym ludzie, są przydzielane do realizacji zamówień.

Kolejną funkcją w SCM jest przepływ informacji , w ramach którego dane i informacje związane z logistyką są wymieniane między partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Oprogramowanie SCM skutecznie ułatwia przedsiębiorstwom realizację wszystkich lub niektórych z pięciu funkcji łańcucha dostaw.

Jakie są korzyści z SCM?

Oprogramowanie SCM pomaga właścicielom małych firm w prowadzeniu działalności przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Korzyści płynące z SCM to m.in. oszczędność kosztów, lepsza dystrybucja i lepszy przepływ informacji.

Oszczędność kosztów

SCM dostarcza właścicielom małych firm narzędzia do identyfikacji i redukcji kosztów poprzez analizę procesów łańcucha dostaw w celu znalezienia błędów lub nieefektywności.

Posiadanie jasnego obrazu tego, co nie działa, pozwala firmie usprawnić te procesy i zaoszczędzić pieniądze w przyszłości. Narzędzia SCM mogą także umożliwić przedsiębiorstwom obniżenie kosztów ogólnych dzięki lepszemu zarządzaniu wydatkami.

Oprogramowanie SCM zarządza surowcami i zapasami oraz umożliwia liderom biznesowym redukcję tych, które negatywnie wpływają na zyski. Zyski rosną, gdy eliminowane są niepotrzebne zapasy lub gdy określone materiały są zamieniane na dostawy „na żądanie”.

Ulepszona dystrybucja

Oprogramowanie SCM pomaga również właścicielom małych firm usprawnić proces dystrybucji ich produktów. Oprogramowanie może zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w dostępność dostaw i nadawców, poprawiając efektywność dystrybucji od dostawców do konsumentów.

Kompleksowa analiza tego, które produkty są łatwo dostępne, pozwala właścicielom firm zminimalizować ryzyko nieoczekiwanego braku materiałów lub produktów.

SCM przyczynia się również do tej wydajności, zwracając uwagę na obszary, które stale powodują opóźnienia w centrach dystrybucji, co pozwala na terminowe dostawy produktów.

Lepszy przepływ informacji

Zarządzanie dostawcami i interakcja z klientami są niezbędne do zwiększenia sprzedaży, a dobre oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw może zapewnić komunikację w czasie rzeczywistym między Tobą a Twoimi dostawcami i klientami. Może to zwiększyć sprzedaż dzięki ograniczeniu straconych szans i zadowoleniu klientów.

Oprogramowanie SCM może być również wykorzystywane przez klientów, aby mogli oni uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji o swoich oczekujących zamówieniach i przesyłkach. Na większości platform można bezpiecznie przechowywać dane kontaktowe klientów, co minimalizuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Jakie są rodzaje oprogramowania SCM?

Istnieje wiele różnych rodzajów oprogramowania SCM, w tym pakiety, które mają wiele funkcji, oraz programy, które koncentrują się tylko na jednym aspekcie kompleksowego łańcucha dostaw.

Zrozumienie różnych typów oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw jest pierwszym krokiem dla właścicieli firm w podjęciu decyzji, który rodzaj jest odpowiedni dla ich małej firmy.

Platformy przetwarzania zamówień

Sprawne przetwarzanie zamówień jest podstawą udanej realizacji produktów. Oprogramowanie do przetwarzania zamówień pozwala zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji przetwarzania zamówień sprzedaży, realizacji zamówień i fakturowania klientów. Kompleksowe oprogramowanie do przetwarzania zamówień ogranicza liczbę błędów, zwiększa widoczność zamówień i zarządza zwrotami produktów, jednocześnie eliminując ręczne zamówienia zakupu i fakturowanie. Ostatecznie rozwiązania te pozwalają firmom na digitalizację całego procesu zamówień.

Zarządzanie zapasami

Najlepsze rozwiązania oprogramowania SCM obejmują zarządzanie zapasami i dają małym firmom narzędzia do usprawnienia procesów produkcyjnych dzięki narzędziom do prognozowania, planowania, magazynowania i harmonogramowania. Analizując przewidywane zapotrzebowanie w łańcuchu dostaw, oprogramowanie to może pomóc w łagodzeniu zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Optymalizacja wysyłek

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie SCM umożliwia firmom śledzenie przesyłek na całym świecie za pośrednictwem wielu rodzajów przewoźników. Bardziej zaawansowane narzędzia do optymalizacji wysyłek zapewniają operatorom aktualizacje w czasie rzeczywistym podczas całego procesu wysyłki, co pozwala lepiej zarządzać ryzykiem. W zależności od potrzeb w zakresie widoczności i odległości wysyłki można wdrożyć oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wybór odpowiedniego SCM dla małej firmy

Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw ma na celu maksymalizację wydajności, ale wdrożenie odpowiedniego oprogramowania dla firmy wymaga planowania i badań. Właściciele firm, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak narzędzia SCM wpływają na ich firmę, mogą skorzystać z zasobów dostępnych w Internecie, takich jak te oferowane przez Stowarzyszenie Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ASCM).

Niektórzy właściciele małych firm są w stanie zaspokoić potrzeby związane z SCM za pomocą jednego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), a inni znajdują opłacalne rozwiązania dzięki wyspecjalizowanym narzędziom SCM.

Właściciele małych firm mogą przyspieszyć proces podejmowania decyzji podczas zakupów odpowiedniego oprogramowania SCM, badając indywidualne potrzeby biznesowe swojej firmy.

Narzędzia do planowania łańcucha dostaw są skierowane do klientów o różnych zdolnościach produkcyjnych i potrzebach w zakresie planowania. Identyfikację krytycznych cech oprogramowania SCM rozpoczyna się od określenia zakresu działalności firmy, rynku docelowego lub klienta, potrzeb w zakresie zarządzania projektami oraz działań konkurencji w branży.

Warto również poszukać obszarów, które można poprawić w firmie, takich jak zrównoważony rozwój, komunikacja lub zyski, aby pomóc w wyborze oprogramowania, które może poprawić słabe strony.

Jaki jest koszt oprogramowania SCM?

Koszt wdrożenia oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw zależy od wybranego oprogramowania i potrzeb firmy.

Właściciele firm muszą podejmować ważne decyzje dotyczące finansów i wiedzieć, kiedy należy zainwestować dodatkowy kapitał. Kalkulując koszt oprogramowania SCM, właściciele małych firm muszą wziąć pod uwagę zwrot z inwestycji, a także niektóre z poniższych czynników:

  • Czy oprogramowanie pomoże organizacji osiągnąć cele związane z przewidywanym wzrostem?
  • Czy SCM pomoże obniżyć koszty magazynowania surowców?
  • Które procesy biznesowe wymagają większej uwagi?
  • Czy oprogramowanie zwiększy sprzedaż i umożliwi firmie poprawę wskaźników utrzymania klientów?

Ocena potrzeb firmy i kosztów oprogramowania SCM pozwala wielu właścicielom małych firm rozważyć opcje finansowania zewnętrznego. Uaktualnienie obecnych systemów SCM lub ERP lub wprowadzenie zupełnie nowych platform programowych można osiągnąć za pomocą wielu różnych opcji finansowania, w tym biznesowej linii kredytowej lub kredytu terminowego.

Cztery najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania dla łańcucha dostaw

Istnieje wiele rozwiązań SCM dla małych firm, a niektóre z nich oferują kompleksowe narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zawęziliśmy opcje do czterech najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw dla rozwijających się firm.

NetSuite

Rozwiązania NetSuite do zarządzania łańcuchem dostaw dostarczają małym firmom narzędzia do nadzorowania przepływu materiałów i produktów od dostawców, przez producentów, do klientów.

Unikalne możliwości NetSuite w zakresie zaopatrzenia łączą się z dostawcami w celu zmaksymalizowania dokładności w całym procesie zakupu, a następnie integrują planowanie popytu klientów, zarządzanie zapasami, zarządzanie transportem i analitykę predykcyjną w celu efektywnego prowadzenia produkcji. Oprogramowanie zawiera również zlecenia robocze i narzędzia do wyznaczania tras, aby zapewnić, że towary konsumpcyjne są spełnione.

NetSuite, firmy Oracle, znajduje się na liście najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania SCM, ponieważ pomaga małym firmom zwiększyć zyski poprzez zmniejszenie kosztów wymaganych do tradycyjnego planowania dystrybucji i oferuje wiele elastycznych planów cenowych.

Platforma oferuje również roczne opłaty licencyjne dla swoich użytkowników za oprogramowanie jako usługę (SAAS), która obejmuje podstawową platformę, opcjonalne moduły i liczbę licencjonowanych użytkowników. Możliwość dostosowania platformy zarządzania pozwala wielu właścicielom małych firm na sfinansowanie wdrożenia ze środków już dostępnych w budżecie lub z kredytu dla małych firm.

Oracle WMS

System zarządzania magazynem (WMS) zapewnia przejrzystość zarządzania zapasami i łańcuchem dostaw w firmie. Zapasy to ważny składnik majątku każdej małej firmy, ponieważ przyczyniają się do ogólnego wyniku finansowego. Właściciele firm mogą podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące zakupów, obliczając rotację zapasów i korzystając z kompleksowego rozwiązania WMS, takiego jak Oracle WMS lub Oracle Transport Management System (TMS).

Oracle WMS zawiera funkcje, które pomagają małym firmom zdobywać nowe kanały sprzedaży, zmniejszać koszty zapasów oraz zapewniać zintegrowane i zautomatyzowane operacje magazynowe. Oracle znalazł się na liście najlepszych programów SCM ze względu na swoją wszechstronność i dostępność za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Oracle WMS posiada funkcje, z których korzystają małe firmy skupione wokół handlu detalicznego i elektronicznego, dystrybutorzy i producenci hurtowi oraz producenci dóbr konsumpcyjnych.

SAP SCM

SAP SCM to dostawca oprogramowania oferujący rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw i magazynem. Oprogramowanie jest przeznaczone do obsługi dużych zapasów i potrzeb wysyłkowych. SAP SCM oferuje oprogramowanie logistyczne, które funkcjonuje poprzez usprawnienie śledzenia, raportowania, zarządzania zapasami i ich rotacji, fakturowania i sprzedaży.

Chociaż SAP SCM jest najlepszy dla średnich firm i korporacji na poziomie przedsiębiorstwa, funkcje automatyzacji, powiadomienia i widoczność w czasie rzeczywistym sprawiają, że SAP jest na liście również dla małych firm. Ceny są różne dla każdej firmy, w zależności od wybranych funkcji i modułów.

Odoo

Odoo oferuje oprogramowanie do planowania SCM z wieloma aplikacjami biznesowymi. Moduły zarządzania łańcuchem dostaw obejmują oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz funkcje produkcyjne, magazynowe i księgowe. Oprogramowanie oferuje najnowocześniejszą automatyzację dla rozwiązań typu drop shipping i zarządzania magazynem cross-docking, a także oszczędza czas i pieniądze właścicieli małych firm dzięki pełnej identyfikowalności i zarządzaniu zamówieniami.

Odoo znajduje się na krótkiej liście rozwiązań SCM, ponieważ oprogramowanie to jest konfigurowalne. Rozwiązania można dopasować do potrzeb większości firm, niezależnie od branży, wielkości czy budżetu. Odoo posiada miesięczne plany subskrypcji, które oferują punkty cenowe dla poszczególnych użytkowników.

Bottom Line

Problemy związane z łańcuchem dostaw dotykają właścicieli małych firm na całym świecie. Chociaż nie da się uniknąć zakłóceń i opóźnień, istnieją kroki, które właściciele firm mogą podjąć, aby zminimalizować negatywny wpływ na ich firmy. Wykorzystanie oprogramowania SCM to świetny początek dla małych firm, które chcą zmaksymalizować wydajność dzięki prognozowaniu popytu, zarządzaniu magazynem i widoczności w czasie rzeczywistym.