Sprawdź swoją wiedzę o rolnictwie i przemyśle polskim - Quiz

Sprawdź swoją wiedzę o rolnictwie i przemyśle polskim – Quiz

1. Rolnictwo w Polsce

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Polski. Poznaj ciekawostki na temat polskiego rolnictwa i sprawdź swoją wiedzę.

 • Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie.
 • W Polsce dominuje rolnictwo indywidualne, czyli gospodarstwa rodzinne stanowią większość.
 • Główne kierunki produkcji rolnej w Polsce to zboża, warzywa, owoce, mięso, mleko i produkty zbożowe.
 • Polska jest największym eksporterem jabłek w Europie.

2. Przemysł w Polsce

Przemysł jest ważnym sektorem gospodarki Polski. Sprawdź swoją wiedzę na temat polskiego przemysłu.

 • Polska jest jednym z największych producentów samochodów w Europie.
 • Główne branże przemysłowe w Polsce to motoryzacyjna, spożywcza, chemiczna, elektroniczna i metalurgiczna.
 • Polska jest jednym z największych producentów mebli w Europie.
 • Ważnym sektorem przemysłu w Polsce jest również energetyka, w tym produkcja energii elektrycznej i węgla.

3. Quiz – sprawdź swoją wiedzę

Przejdź do quizu i sprawdź swoją wiedzę na temat rolnictwa i przemysłu polskiego.

Pytanie 1: Jaki sektor jest ważniejszy dla gospodarki Polski – rolnictwo czy przemysł?

 1. Rolnictwo
 2. Przemysł
 3. Obydwa sektory są równie ważne

Pytanie 2: Jaki sektor przemysłu jest najważniejszy dla polskiej gospodarki?

 1. Motoryzacja
 2. Spożywczy
 3. Chemiczny
 4. Metalurgiczny

Pytanie 3: Jakie są główne kierunki produkcji rolnej w Polsce?

 1. Zboża
 2. Warzywa
 3. Owoce
 4. Mięso
 5. Mleko
 6. Produkty zbożowe
 7. Wszystkie wymienione

Podsumowanie

Polskie rolnictwo i przemysł odgrywają istotną rolę w gospodarce kraju. Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a rolnictwo indywidualne stanowi większość w kraju. Przemysł polski obejmuje wiele różnych branż, w tym motoryzacyjną, spożywczą, chemiczną i elektroniczną.

Zapraszamy do przeprowadzenia quizu i sprawdzenia swojej wiedzy na temat rolnictwa i przemysłu polskiego. Przygotowaliśmy pytania dotyczące ważnych aspektów tych sektorów. Powodzenia!


Pytania i odpowiedzi

Jakie gatunki zboża są uprawiane w Polsce?

pszenica, jęczmień, owies, kukurydza, żyto

Jakie warzywa należą do polskich specjalności kulinarnej?

kapusta, ogórek, burak, ziemniak

Jakie zwierzęta hodowane są w polskim rolnictwie?

krowa, świnia, kura, indyk

Ile procent powierzchni Polski zajmują użytki rolne?

około 60%

Które regiony w Polsce są najbardziej rolnicze?

Wielkopolska, Mazowsze, Podkarpacie, Lubelszczyzna

Jakie produkty spożywcze są wytwarzane w przemyśle polskim?

mleko, ser, mięso, wódka, piwo, chleb

Jakie są największe problemy polskiego rolnictwa?

ubóstwo, niskie dochody, duże koszty produkcji, zmiany klimatyczne

Które gatunki drzew leśnych są najczęściej sadzone w Polsce?

świerk, sosna, dąb, buk

Jakie są główne gałęzie przemysłu w Polsce?

przemysł metalowy, motoryzacyjny, spożywczy, chemiczny

Jakie rośliny oleiste są uprawiane w Polsce?

rzepak, słonecznik, konopie, lnu