Lean Manufacturing

Lean Manufacturing – odchudzamy procesy produkcyjne

Wyraz „lean” w języku angielskim oznacza słowo „szczupły”. W dosłownym tłumaczeniu Lean Manufacturing oznacza więc „szczupłą produkcję”. Chociaż niektórych sformułowanie to może nieco rozbawić, w rzeczywistości podstawowym założeniem tej koncepcji jest dążenie do produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami. Konsekwentne trzymanie się zasad Lean Manufacturingu umożliwia znaczne skrócenie czasu realizacji produkcji oraz zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym osiąganiu bardzo wysokiej jakości produktów. Wprowadzenie do organizacji tej metody pozwala przedsiębiorcom na większą elastyczność i sprawne dostosowywanie się do zmian, dzięki czemu znacząco rośnie konkurencyjność takiej firmy. Sprawdź, jakie informacje odnośnie Lean Manufacturingu powinien znać każdy przedsiębiorca, któremu zależy na efektywnym gospodarowaniu zasobami!

Początki metody Lean Manufacturing

Polskie firmy dopiero od niedawna zaczęły interesować się i wprowadzać w swoich firmach koncepcję Lean Manufacturingu, jednak warto wiedzieć, że początki tej filozofii sięgają lat 40. ubiegłego wieku. Oczywiście wtedy nikt oficjalnie nie nazywał tak tego sposobu prowadzenia produkcji. Wszystko rozpoczęło się w Japonii, a dokładniej w zakładach produkcyjnych Toyoty. To tam stworzono podwaliny Lean Manufacturingu, które obecnie są znane jako System Produkcyjny Toyoty (TPS). Najważniejszymi założeniami była maksymalizacja wartości dla klienta oraz jednoczesne ograniczenie marnotrawstwa.

Wprowadzenie w życie tej metody przyniosły Toyocie ogromne korzyści finansowe oraz umożliwiły skuteczną ekspansję na rynki zagraniczne. Imponujące wyniki zachęciły innych przedsiębiorców do wypróbowania Lean Manufacturingu w ramach ich organizacji.

Podstawowe informacje odnośnie Lean Manufacturing

Zanim zadecydujesz o wprowadzeniu metody Lean Manufacturing do swojej firmy, powinieneś zapoznać się z podstawowymi założeniami tej filozofii. U jej podstaw leżą przede wszystkim ciągłe rozwijanie pracowników oraz nieustanne dążenie do udoskonalania procesów produkcyjnych. Warto zaznaczyć, że takie podejście do prowadzenia zakładu produkcyjnego różni się w zasadzie w każdym aspekcie od tradycyjnego sposobu zarządzania. Rozpoczynając od implementacji ciągłego przepływu w miejsce produkcji w ogromnych partiach (co często przyczynia się do marnotrawstwa cennych zasobów), przechodząc do ograniczenia gromadzenia dużej ilości zapasów, kończąc na wzbudzaniu zaangażowania wśród pracowników w procesy produkcyjne.

Pierwszym krokiem do implementacji filozofii Lean Manufacturing jest wprowadzenie do firmy pięciu podstawowych zasad.

  • Ustalenie wartości produktu z uwzględnieniem potrzeb klienta.
  • Zdefiniowanie strumienia wartości dla produktu.
  • Stworzenie systemu zapewniającego swobodny przepływ dla surowców oraz materiałów.
  • Wprowadzenie systemu ssącego (w każdym etapie produkcji wytwarzane jest tyle półproduktów, ile jest realnie potrzebne), także w relacji klient-dostawca.
  • Nieustanne dążenie do ulepszania procesów produkcyjnych.

W szczupłym przedsiębiorstwie niezwykle istotną rolę odgrywa dodawanie wartości. Za czynności oraz działania dodające wartość organizacji, uznaje się tylko te realizacje, za które klient jest w stanie zapłacić. Pozostałe działania, według filozofii Lean Manufacturing, są uznawane za marnotrawstwo. Do podstawowych źródeł składających się na marnotrawstwo można zaliczyć: nadprodukcję, poprawianie błędów oraz braków, zapasy, zbędne przemieszczanie materiału, nadmierny ruch, zbędne przetwarzanie, oczekiwanie, a także stracona kreatywność. Kolejnym krokiem dla przedsiębiorców wprowadzających Lean Manufacturing do swoich organizacji, jest zatem eliminowanie wyżej wymienionych czynników. Po wykluczeniu źródeł marnotrawstwa, zwiększa się potencjał poprawy wyników przedsiębiorstwa oraz podniesienie poziomu obsługi klienta.

Powyższe informacje odnośnie Lean Manufacturingu to zaledwie namiastka wiedzy, którą powinieneś uzyskać przed podjęciem ostatecznej decyzji o procesie optymalizacji procesów. Należy bowiem mieć świadomość, że ciągłe dążenie do usprawniania, wymaga ogromnych pokładów cierpliwości oraz motywacji, nie tylko wśród przełożonych, ale również pracowników.

 

Artykuł sponsorowany