Krótki przewodnik: Jak zrobić tabelę w Excelu - krok po kroku

Krótki przewodnik: Jak zrobić tabelę w Excelu – krok po kroku

Krótki przewodnik: Jak zrobić tabelę w Excelu – krok po kroku

Wprowadzenie

Tworzenie tabel w Excelu jest niezwykle przydatne w różnych dziedzinach pracy i życia codziennego. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, prowadzisz budżet domowy, czy analizujesz dane, umiejętność tworzenia tabel może okazać się niezawodna. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak stworzyć tabelę w Excelu, aby ułatwić opanowanie tej umiejętności.

Krok 1: Otwórz program Excel

Pierwszym krokiem w tworzeniu tabeli w Excelu jest oczywiście otwarcie programu. Możesz to zrobić, klikając na ikonę Excela na pulpicie lub wyszukując go w menu Start. Gdy otworzy się program, będziesz gotowy, aby rozpocząć tworzenie swojej tabeli.

Krok 2: Wybierz arkusz roboczy

Po otwarciu programu Excel zostaniesz przekierowany do okna z listą arkuszy roboczych. Wybierz arkusz roboczy, na którym chcesz utworzyć swoją tabelę. Jeśli chcesz utworzyć nowy arkusz roboczy, kliknij ikonę „Nowy arkusz” znajdującą się w lewym dolnym rogu okna.

Krok 3: Wybierz zakładkę „Wstaw”

Następnie, aby zacząć tworzyć tabelę, musisz wybrać zakładkę „Wstaw” znajdującą się na górnym pasku narzędzi. Po kliknięciu na tę zakładkę, pojawi się rozwijane menu z różnymi opcjami.

Krok 4: Wybierz „Tabela”

Gdy już jesteś na zakładce „Wstaw”, przesuń kursor myszy w dół, aż znajdziesz opcję „Tabela”. Kliknij na nią, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia dotyczące tabeli.

Krok 5: Zaznacz dane do utworzenia tabeli

Aby utworzyć tabelę, musisz zaznaczyć dane, które chcesz w niej umieścić. Przesuń kursor myszy nad obszar, który chcesz uwzględnić w tabeli i kliknij lewy przycisk myszy. Następnie przytrzymując przycisk myszy, przesuń kursor, aby zaznaczyć wszystkie dane, które chcesz uwzględnić w tabeli. Będziesz widział zaznaczony obszar na bieżąco, co ułatwi Ci zaznaczanie odpowiednich danych.

Krok 6: Zastosuj formatowanie tabeli

Po zaznaczeniu danych, kliknij na przycisk „OK” w oknie „Tworzenie tabeli”. W tym momencie Twoja tabela zostanie utworzona, a jej komórki zostaną odpowiednio sformatowane. Możesz wybrać różne style i motywy dla tabeli, które będą odpowiadać Twoim indywidualnym preferencjom i potrzebom.

Krok 7: Dodaj nagłówki i formatuj tabelę

Teraz, gdy Twoja tabela jest utworzona, możesz dodać nagłówki do kolumn i wierszy, aby uprościć jej czytelność. Aby to zrobić, wybierz pierwszy wiersz i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz „Wstaw wiersze powyżej” lub „Wstaw kolumny obok” w menu kontekstowym. Wprowadź odpowiednie nazwy nagłówków na podstawie danych, które znajdują się w kolumnach lub wierszach.

Podsumowanie

Tworzenie tabel w Excelu może okazać się niezwykle przydatne w różnych sytuacjach. Ten krótki przewodnik krok po kroku pozwolił Ci nauczyć się, jak zrobić tabelę w Excelu w prosty i łatwy sposób. Zapamiętaj, że tabela w Excelu może być dostosowywana i formatowana na wiele różnych sposobów, aby spełniać Twoje indywidualne potrzeby. Eksperymentuj z różnymi stylami i motywami, aby znaleźć ten, który najlepiej odpowiada Twoim preferencjom i określonym celom.

FAQ

FAQ

Jak dodać nową tabelę w Excelu?

Aby dodać nową tabelę w Excelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij w komórkę, w której chcesz umieścić tabelę.
 2. Przejdź do zakładki „Wstaw” na górnym pasku narzędzi.
 3. Kliknij na przycisk „Tabela”.
 4. Wybierz zakres danych, które mają być zawarte w tabeli.
 5. Kliknij przycisk „OK”.
Jak zmienić rozmiar i kształt tabeli w Excelu?

Aby zmienić rozmiar i kształt tabeli w Excelu, postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Kliknij na tabelę, aby ją zaznaczyć.
 2. Złap jeden z uchwytów na brzegu tabeli.
 3. Przeciągnij uchwyt, aby dostosować rozmiar tabeli.
 4. Jeśli chcesz zmienić kształt tabeli, użyj opcji „Formatuj” na górnym pasku narzędzi.
Jak dodawać dane do tabeli w Excelu?

Aby dodać dane do tabeli w Excelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij w puste pole w kolumnie, w której chcesz dodać dane.
 2. Zacznij pisać dane.
 3. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego wiersza i dodać kolejne dane.
Jak usunąć tabelę w Excelu?

Aby usunąć tabelę w Excelu, postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Kliknij na tabelę, aby ją zaznaczyć.
 2. Przejdź do zakładki „Projektowanie” na górnym pasku narzędzi.
 3. Kliknij przycisk „Usuń” w grupie „Narzędzia tabeli”.
Jak zmienić styl tabeli w Excelu?

Aby zmienić styl tabeli w Excelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij na tabelę, aby ją zaznaczyć.
 2. Przejdź do zakładki „Projektowanie” na górnym pasku narzędzi.
 3. Wybierz żądany styl z dostępnych opcji w grupie „Style tabeli”.
Jak sortować dane w tabeli w Excelu?

Aby posortować dane w tabeli w Excelu, postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Kliknij na dowolną komórkę w kolumnie, według której chcesz posortować dane.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” na górnym pasku narzędzi.
 3. Wybierz opcję „Sortuj” w grupie „Sortowanie i filtracja”.
 4. Wybierz żądane opcje sortowania i kliknij przycisk „OK”.
Jak filtrować dane w tabeli w Excelu?

Aby filtrować dane w tabeli w Excelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij na dowolną komórkę w tabeli.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” na górnym pasku narzędzi.
 3. Kliknij na przycisk „Filtr” w grupie „Sortowanie i filtracja”.
 4. Wybierz jedną z dostępnych opcji filtrowania lub skorzystaj z zaawansowanego narzędzia filtrowania.
Jak używać funkcji w tabeli w Excelu?

Aby użyć funkcji w tabeli w Excelu, postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Kliknij w pustą komórkę w kolumnie, w której chcesz użyć funkcji.
 2. Zacznij pisać formułę funkcji, rozpoczynając od znaku „=”.
 3. Wybierz żądaną funkcję z rozwijanej listy funkcji lub wpisz jej nazwę.
 4. Dodaj argumenty do funkcji, razem z ich separatorami, jeśli są wymagane.
 5. Naciśnij klawisz Enter, aby obliczyć wartość funkcji.
Jak tworzyć wykresy na podstawie danych z tabeli w Excelu?

Aby utworzyć wykres na podstawie danych z tabeli w Excelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaznacz zakres danych w tabeli, które chcesz uwzględnić w wykresie.
 2. Przejdź do zakładki „Wstaw” na górnym pasku narzędzi.
 3. Wybierz żądany typ wykresu z grupy „Wykresy”.
 4. Wybierz konkretny styl wykresu.
 5. Naciśnij przycisk „OK”, aby utworzyć wykres na nowym arkuszu lub na bieżącym.
Jak formatować tabelę w Excelu?

Aby sformatować tabelę w Excelu, postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Zaznacz tabelę, która ma być sformatowana.
 2. Przejdź do zakładki „Projektowanie” na górnym pasku narzędzi.
 3. Wybierz żądane opcje formatowania z grupy „Style tabeli” i „Narzędzia tabeli”.
 4. Dostosuj formatowanie, takie jak kolory, czcionki, obramowania itp.