Układ konsumencki – pomoc dla osób zadłużonych

Układ konsumencki jest alternatywą dla ogłoszenia upadłości, która pozwala dłużnikowi zawrzeć porozumienie z wierzycielami. Ważne jest, aby większość wierzycieli zaakceptowała tę propozycję, a sąd ją zatwierdził. W odróżnieniu od upadłości … Read More