prawnik prawo budowlane Warszawa

Zasiedzenie nieruchomości

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby sąd stwierdził zasiedzenie nieruchomości? Oto najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć o zasiedzeniu.

Zacznijmy od definicji, która pomoże nam zrozumieć, co to jest zasiedzenie nieruchomości.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości

Czym jest zasiedzenie nieruchomości określa Kodeks Cywilny (art. 172 par. 1). Posiadacz nieruchomości, który nie jest właścicielem, nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze.

Jednak jeżeli posiada nieruchomość od 30 lat, to nabywa jej własność choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Posiadaczem samoistnym jest ten, kto traktuje nieruchomość jak swoją własność – wykonuje wszelkie uprawnienia i obowiązki właściciela.

Jakie zatem warunki trzeba spełnić, żeby sąd stwierdził zasiedzenie?

Prawnik: prawo budowlane – jak stwierdza się zasiedzenie

Zgodnie z przepisami muszą być spełnione – łącznie – dwie przesłanki: posiadanie nieruchomości przez 20 lub 30 lat.

Warto pamiętać, że zasiedzenie dotyczy nieruchomości, które są odrębną własnością. Zasiedzenie nie dotyczy więc poszczególnych lokali np. piwnicy, która jest częścią nieruchomości.

Kwestia dobrej lub złej wiary nie jest zdefiniowana w przepisach. Sądy przyjmują zazwyczaj domniemanie dobrej wiary czyli przeświadczenie o istnieniu prawa do posiadania nieruchomości, a także możliwość usprawiedliwienia błędu.

Czy sprawa o zasiedzenie nieruchomości jest potrzebna?

Zgodnie z przepisami, po spełnieniu przesłanek zasiedzenia, własność nieruchomości nabywa się z mocy prawa. Jednak warto skorzystać z kompleksowej pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej i złożyć odpowiedni wniosek do sądu i .

Postanowienie sądu dotyczące nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia będzie nieodzowne np. przy podpisaniu aktu notarialnego w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Żeby stwierdzić zasiedzenie nieruchomości należy:

  • złożyć wniosek do Sądu Rejonowego,
  • uiścić opłatę sądową od wniosku o nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia (opłata wynosi 2 tys. zł),

Podczas rozprawy należy udowodnić spełnienie przesłanek zasiedzenia. Sąd może zamieścić ogłoszenie o toczącym się postępowaniu – mogą wziąć w nim udział zainteresowani sprawą nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

W praktyce pomoc adwokata z kancelarii prawnej, który specjalizuje się w sprawach o zasiedzenie nieruchomości może być bardzo przydatna. Wsparcie prawnika ułatwi szybkie i pozytywne przejście całej procedury.