mediacja

Zalety wsparcia profesjonalisty podczas mediacji

Osoby w sporach, które uważają mediację za sposób na rozwiązanie swoich różnic, często chcą wiedzieć, z czym wiąże się cały proces. Choć żadna procedura rozstrzygania sporów nie może zagwarantować konkretnych wyników, istnieje wiele korzyści, które daje nam profesjonalna mediacja.

Mediacja procesem dobrowolnym

Często bywa tak, że strony decydują się na udział w mediacji ze względu na wielość lepszych sposobów rozstrzygania sporów. Droga postępowania sądowego lub inne procedury z udziałem osób trzecich nie są najkorzystniejszym sposobem na rozwiązywanie konfliktów dla wielu osób.

Kreatywna burza mózgów na temat nowych opcji nie jest czymś, do czego można skutecznie zachęcić samych zainteresowanych, jednak pamiętajmy, że nikt nie jest zmuszany do korzystania z tej alternatywnej procedury rozstrzygania sporów. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w mediacji, nadal mają dostęp do innych możliwości wniesienia skargi, w tym skorzystania z odpowiednich opcji prawnych.

Mediacja jest prywatna i poufna

Mediacja zapewnia uczestnikom bezpieczne środowisko do odkrywania opcji i może modyfikować swoje pozycje bez obawy o skompromitowanie się, na przykład przed współpracownikami. W mediacji strony spotykają się w prywatnym i neutralnym miejscu z bezstronną osobą trzecią, aby porozmawiać o swoim konflikcie i wynegocjować rozwiązanie, które odpowiada potrzebom i interesom obu stron. Wszystko, co jest omawiane podczas sesji, jest traktowane jako poufne i nie zostaje nikomu ujawnione, chyba że zostanie to uzgodnione przez obie strony lub etycznie narusza ustalone wcześniej parametry poufności.

Rola mediatora

Zadaniem mediatora jest w szczególności pomaganie stronom w znalezieniu ich własnych zadowalających, praktycznych rozwiązań poprzez zapewnianie skutecznej struktury, koncentracji i pomocy w komunikacji.

Rolą mediatora jest zapewnienie bezstronnej pomocy z pozycji osoby, która nie jest w żaden inny sposób zaangażowana ani nie korzysta na wyniku sporu.

Jakie są szanse na pozytywne rozwiązanie sporu?

Strony, które negocjują własne ugody, mają większą kontrolę nad wynikiem sporu, a zyski i straty są bardziej przewidywalne, gdy zachowują uprawnienia decyzyjne, niż gdy decyzje o wyniku sporu są przekazywane zewnętrznym osobom trzecim.

Mediacja może zagwarantować satysfakcjonujące porozumienia, w których wszystkie strony zachowują przynajmniej część swoich interesów w takim stopniu, w jakim są gotowe poprzeć ogólne porozumienie.