dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Z czym musi liczyć się osoba ubiegająca o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Osoba ubiegająca się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi posiadać własne środki finansowe, aby wystartować z własnym biznesem. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są na okres od 6 do 24 miesięcy, zależy to od kwoty, którą przyznano. Warto już teraz zarejestrować swój pomysł na biznes, aby mieć pewność, że pojawi się w bazie danych i nikt go nie wykorzystał. Rejestracja pomysłu na biznes pozwoli także uniknąć wykorzystania waszego pomysłu przez osobę, która otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – składanie wniosków 

Wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać w wyspecjalizowanych instytucjach w ścisłej zgodności z terminami i zasadami określonymi przez instytucję prowadzącą konkurs. Wnioski składa się zwykle w formie papierowej, a następnie podpisuje się je własnoręcznie. Warto jednak wiedzieć, że w czasie ostatnich kilku lat wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej można było składać także drogą elektroniczną. Wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą być wypełnione w języku polskim. Więcej na: anowak.com Warto pamiętać, że w przypadku składania drogą elektroniczną wnioski o dotacje muszą zostać przesłane w formacie PDF. W przypadku wniosków papierowych o otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wnioski muszą być przesłane pocztą lub osobiście na podany adres. W przypadku wniosków wysyłanych pocztą liczy się data wpływu wniosku. Wnioski wysłane pocztą muszą dotrzeć do instytucji przeznaczonej do ich odbioru na czas. Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku wniosków wysyłanych pocztą liczy się data wpływu wniosku. Wnioski wysłane pocztą muszą dotrzeć do instytucji przeznaczonej do ich odbioru na czas. 

Co trzeba wiedzieć przed ubieganiem się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Obecnie przyznawane są dotacje na otwarcie działalności gospodarczej bez żadnych ograniczeń wiekowych, wcześniej przedział wiekowy wynosił od 18 do 26 roku życia. Warto pamiętać, że osoba ubiegająca się o dotacje nie może być pracownikiem, studentem ani uczniem szkoły lub uczelni wyższej, a także wykonywać pracy na podstawie umów cywilno-prawnych, okresowych, o dzieło lub zlecenie. Osoba ubiegająca się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi posiadać swój pomysł na biznes, który zostanie przedstawiony w formie projektu. Pomysł na biznes powinien być nowy i wiarygodny, a także właściwy dla obszaru, w którym chcemy otworzyć firmę. Warto pamiętać, że w przypadku zaistnienia zmiany w projekcie ubiegając się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, trzeba będzie o nich poinformować urzędnika, który przyznał dotację.