Pompa ciepła do basenu

W jaki sposób pompa ciepła do basenu poprawia jakość pływania?

Pompy ciepła szybko stały się preferowanym rozwiązaniem do kontroli temperatury wody w basenach. Jeśli chodzi o komfort i użyteczność, temperatura wody jest kluczowym czynnikiem dla wszystkich właścicieli i zarządców basenów. Ponieważ zużycie energii i wynikający z tego wpływ na środowisko stały się głównym punktem zainteresowania użytkowników, istnieje duże zapotrzebowanie na najbardziej wydajne i niezawodne systemy.

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania basenu?

Pompy ciepła Calorex są specjalnie zaprojektowane do podgrzewania i chłodzenia wody w basenach. Komponenty, z których są zbudowane, zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować niezawodność i wydajność nawet w najbardziej zróżnicowanych i najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Gdy woda jest zbyt zimna lub zbyt ciepła, warunki mogą stać się zbyt niewygodne dla pływaków i zniechęcić ich do korzystania z obiektów basenowych. Konsekwentna kontrola temperatury basenu ma zatem kluczowe znaczenie dla utrzymania go w użyciu przez cały rok. W przypadku basenu mieszkalnego niewłaściwa temperatura może być dużym utrudnieniem dla osobistego komfortu. Jeśli twój basen jest komercyjny, może to mieć negatywny wpływ na biznes i zdrowie osób, które z niego korzystają.

Utrzymywanie ciepła w basenach zimą

Zimowe spadki temperatury prowadzą do parowania wody w basenach i nadmiernego promieniowania cieplnego. Powoduje to utratę ciepła, które następnie musi zostać zastąpione przez grzejniki, aby utrzymać temperaturę. Podczas cieplejszych miesięcy na niektórych obszarach geograficznych baseny są narażone na znacznie wyższe poziomy nasłonecznienia i ciepła. 

Gdy występuje również wysoka wilgotność otoczenia, stwarza to trudne warunki do pływania, ponieważ baseny nie są w stanie schłodzić się w procesie parowania. Stwarza to niepożądane warunki do pływania, które uniemożliwiają użytkownikom korzystanie z wody z powodu zbyt wysokiej temperatury. Pompy ciepła działają w celu chłodzenia w ciepłych warunkach i klimacie, więc są skutecznym sposobem na uniknięcie tego problemu.

Jak działa basenowa pompa ciepła?

Basenowe pompy ciepła zapewniają najbardziej energooszczędną metodę ogrzewania i chłodzenia. Osiągają wymaganą temperaturę, oszczędzając do 75% kosztów eksploatacji. Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną i czynnik chłodniczy do przekazywania ciepła z jednego miejsca do drugiego. Pobiera ciepło z zewnątrz basenu (po stronie niskiego ciśnienia) i przekazuje je czynnikowi chłodniczemu. Płyn chłodzący spręża się, a temperatura wzrasta.