szkolenia z dofinansowaniem unijnym

Szkolenia z dofinansowaniem unijnym – podnoszenie kwalifikacji pracowników bez inwestycji

Rozwój firmy to nie tylko inwestowanie w nowy sprzęt, powiększanie biura, czy zatrudnianie kolejnych pracowników. Bardzo ważną kwestią jest także ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących w firmie, co pozytywnie wpływa na jej konkurencyjność i zaufanie, jakim darzą ją potencjalni klienci. Odpowiedzią na wysokie koszty szkoleń i kursów są dofinansowania, które mogą sięgać do 80%, a w niektórych przypadkach nawet do 100% wartości całego szkolenia. Jak uzyskać takie dofinansowanie i dla jakich firm jest ono przeznaczone?

Kto może starać się o szkolenia z dofinansowaniem unijnym?

Szkolenia z dofinansowaniem unijnym, o których mowa na stronie https://progress-dotacje.pl/dotacje-dofinansowania/dofinansowania-na-szkolenia/, skierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich poziom osiąga zwykle od 50 do 80% wartości szkolenia. Dofinansowania unijne nie są jednak jedynymi, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy, chcąc podnieść kwalifikacje i umiejętności swoich pracowników.

W Polsce dostępne są również dofinansowania krajowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, których oferta skierowana jest także do właścicieli i pracowników dużych firm. Jedynym warunkiem skorzystania z dofinansowania w ramach programu KFS jest zatrudnianie w firmie co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, bez ograniczeń co do trwania długości umowy, czy ogólnej wielkości przedsiębiorstwa. Co więcej, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenie na poziomie 100% jego wartości.

Poza wymienionymi już szkoleniami z dofinansowaniem unijnym i programem Krajowego Funduszu Szkoleniowego warto zapoznać się także z Bazą Usług Rozwojowych. To platforma z ofertami szkoleń skierowanych nie tylko do firm zatrudniających pracowników, ale także przedsiębiorstw jednoosobowych, w których to właściciel zamierza podnieść własne kwalifikacje. W BUR znaleźć można również szkolenia przeznaczone dla osób bezrobotnych, nieposiadających wykształcenia oraz seniorów chcących podjąć pracę.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie?

Oferta szkoleń z dofinansowaniem unijnym jak i poziom samego dofinansowania może się różnić w zależności od regionu Polski i oferty lokalnego Urzędu Pracy. To właśnie Powiatowe Urzędy Pracy odpowiadają za rozdysponowanie środków na szkolenia dla firm, a także za zbieranie zapisów na wspomniane szkolenia. Informacje na temat oferty, dostępności miejsc i indywidualnego regulaminu placówki zwykle znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności.

O dofinansowanie na szkolenie pracownicze nie trzeba się starać samodzielnie. Na rynku działa wielu specjalistów, którzy pomagają przedsiębiorstwom wyszukiwać interesujące ich szkolenia i wnioskować o odpowiednie dofinansowanie. Ponieważ dobrze znają oni wszystkie wiążące się z tym procedury, skorzystanie z ich usług zwykle wiąże się z wyższą skutecznością otrzymywania dofinansowań. Co ważne, mają oni także stały dostęp do aktualnej bazy programów, w ramach których są one przydzielane i oferty samych szkoleń z różnych branż.

Na jakie szkolenia można przeznaczyć środki z dofinansowania?

Krajowe i unijne dofinansowania na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników to możliwość wyboru różnych form rozwoju umiejętności zawodowych. Otrzymane w ten sposób środki finansowe można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów szkoleń wyjazdowych, stacjonarnych, a także internetowych, odbywających się zdalnie za pomocą platform e-learningowych. Dofinansowania obejmują również kursy zawodowe, studia podyplomowe oraz mentoring.

Jedyny rodzaj szkoleń, na jaki nie mogą zostać wykorzystane środki z dofinansowania unijnego bądź krajowego, to szkolenia obowiązkowe wymagane na danych stanowiskach przez prawo. Tyczy się to między innymi szkolenia BHP albo pierwszej pomocy, które powinny zostać przeprowadzone niezwłocznie po zatrudnieniu nowego pracownika w przedsiębiorstwie ze względu na bezpieczeństwo pracy.