RPK Programów Ramowych UE

RPK Programów Ramowych UE wspiera innowacyjność gdańskich przedsiębiorców

Pomorscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków unijnych na innowacje, wdrażanie ekologicznych rozwiązań i wykonywanie innych celów związanych z rozwojem regionu. Regionalny Punkt Kontraktowy Programów Ramowych UE w Gdańsku oferuje im możliwość udziału w szkoleniach i konkursach oraz pozyskania środków, które przyśpieszą rozwój lokalnej firmy.

Regionalny Punkt Kontraktowy w Gdańsku — jakie działania prowadzi?

RPK w Gdańsku organizował m.in. szkolenia i spotkania w ramach programu Horyzont 2020. Program był realizowany jako element Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem było ograniczenie zużycia nieodnawialnych surowców i zwiększenie udziału zielonej energii na rynku europejskim i krajowym w każdym z państw członkowskich. Horyzont 2020 przewidywał również granty badawcze w innych obszarach, np. na programy realizowane przez naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do RPK w Gdańsku mogli zgłaszać się lokalni przedsiębiorcy, by zwiększyć konkurencyjność swoich usług i produktów, dzięki wdrożeniu ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo na przedsiębiorców czekały liczne szkolenia, w czasie których mogli pozyskać wiedzę o zasadach pozyskiwania projektów i dysponowania środkami z budżetu UE. Szkolenia obejmowały również konsultacje indywidualne, kierowane do przedsiębiorców prowadzących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Działania w ramach programów ramowych UE prowadzone przez Regionalny Punkt Kontraktowy w Gdańsku stawiają duży nacisk na integrację lokalnej społeczności i zrównoważony rozwój. W programach ważna jest jakość oferty danej firmy, dlatego przedsiębiorstwa przystępujące do konkursów są oceniane pod względem możliwości wdrożenia innowacji i ekologicznych rozwiązań.

Kolejne programy UE czekają na przedsiębiorców

W latach 2021 – 2027 przedsiębiorcy mogą składać wnioski i uczestniczyć w kolejnych konkursach w programach ramowych Unii Europejskiej. Kolejny wieloletni okres budżetowy daje możliwość pozyskania środków na dalszy rozwój innowacyjności. Unia Europejska w dalszym ciągu kładzie nacisk na zwiększanie liczby ekologicznych źródeł energii w firmach. Przedsiębiorcy mogą wnioskować również o dopłaty na ograniczanie emisji CO2 poprzez instalację nowych źródeł ciepła lub wymianę pojazdów używanych w firmie.

Właściciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw powinni śledzić kolejne programy ramowe UE i terminy składania ofert w konkursach. Dzięki temu rozwiną w Gdańsku konkurencyjny i innowacyjny biznes z pomocą unijnych środków.