geodeta Katowice

Praca geodety a ochrona środowiska

Czy praca geodety wiąże się w jakimkolwiek stopniu z ochroną środowiska? Okazuje się, że dzisiaj coraz częściej, co wynika z zaostrzających się restrykcji i rosnącego zrozumienia dla ekologii. Jako inwestor powinieneś zatroszczyć się o uzyskanie kompleksowych informacji na temat tego, w jaki sposób Twoja budowa wpłynie na otoczenie. Oznacza to m.in. zamówienie raportu środowiskowego OOŚ i złożenia wniosku z operatem wodnoprawnym. W tych zadaniach pomoże Ci geodeta Katowice.

Raporty od geodety – OOŚ i KOBiZe

Ocena Oddziaływania na Środowisko, czyli OOŚ jest przeprowadzana przez geodetę w ramach ubiegania się o pozytywną Decyzję o Środowiskowym Uwarunkowaniu. W ten sposób można ocenić, jaki wpływ na otoczenie będzie miała dana inwestycja. Jest ona obligatoryjna dla osób, na które organ administracyjny nałożył taki obowiązek, sugerując się Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.

Jeżeli jesteś podmiotem korzystającym ze środowiska, to w zakresie Twoich obowiązków leży też sporządzenie raportu i wprowadzenie go do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. KOBiZE to unowocześniony system sprawozdań potrzebnych do naliczania opłat za korzystanie z środowiska. Przy pomocy geodety:

  • przygotujesz wniosek o utworzenie konta w bazie,
  • zarejestrujesz konto,
  • sporządzisz raport.

Znajdź biuro geodezyjne, które oferuje usługi w zakresie ocen i raportów OOŚ oraz KOBiZE.

Geodeta do inwentaryzacji zieleni

Inwentaryzacja zieleni lub inaczej dendrologiczna to kolejna z usług świadczonych przez geodetę. Jego zadaniem jest oznaczenie rodzajów krzewów i drzew oraz ich najważniejszych parametrów – wysokości, zasięgu korony, obwodu pnia. Do wykonania pomiarów stosuje się zaawansowane techniki geodezyjne, stąd pewność, co do ich dokładności.

Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wniosek geodety

Aby móc wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieki przemysłowe z substancjami szkodliwymi czy odprowadzać wody opadowe lub roztopowe, potrzebujesz stosownym pozwoleń. Są one udzielane na podstawie sporządzonego przez geodetę wniosku z załączonym operatem wodnoprawnym. Są one też niezbędne do wykonywania urządzeń wodnych o rozmaitym charakterze.

Sprawy geodezyjne bywają skomplikowane i wiążą się z załatwianiem wielu formalności. Co to oznacza dla Ciebie? Że współpraca z dobrym geodetą pozwoli Ci zaoszczędzić sporo nerwów, czasu, ale też pieniędzy. Postawi Cię też w pozytywnym świetle, jako świadomego inwestora troszczącego się nie tylko o swoje interesu, ale też środowisko naturalne.