Poznaj zasady funkcjonowania spółki komandytowej

Poznaj zasady funkcjonowania spółki komandytowej

Krótka historia spółki komandytowej

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, która była znana już w starożytności. Została zapisana w prawie rzymskim jeszcze w I wieku naszej ery. W Polsce dopiero w 1992 roku pojawiła się ustawa o spółkach osobowych, w której nastąpiła rewizja jej formy. Od tego czasu spółka komandytowa cieszy się dużą popularnością, a jej zasady funkcjonowania są proste i wygodne w użyciu.

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest szczególnym rodzajem spółki osobowej, w której członkowie ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionego wkładu. Oznacza to, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej innych wspólników.

Zgodnie z ustawą o spółkach osobowych, spółka komandytowa musi mieć co najmniej dwóch wspólników – jednego komplementariusza (komandyty), który jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania oraz co najmniej jednego komandytariusza (komandytariusza), który jest odpowiedzialny tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Krok po kroku jak stworzyć spółkę komandytową

Aby utworzyć spółkę komandytową należy przejść przez następujące kroki:

1. Zawarcie umowy

Aby założyć spółkę komandytową, wszyscy wspólnicy muszą zawrzeć umowę, w której muszą zostać określone warunki działania spółki, jej cel, zakres działalności, struktura kapitału oraz inne ważne szczegóły.

2. Rejestracja w KRS

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do tego celu należy wypełnić odpowiedni wniosek, w którym muszą zostać wskazane dane wszystkich wspólników, wysokość kapitału zakładowego, struktura kapitału, zakres działalności oraz adres siedziby spółki.

3. Ustalenie zasad działania

Kolejnym krokiem jest ustalenie zasad działania spółki. Spółka komandytowa musi mieć statut, w którym muszą zostać określone szczegółowe zasady działania. Muszą być w nim wskazane wszelkie szczegóły dotyczące kompetencji wspólników, ich odpowiedzialności, zakresu działalności.

4. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych

Spółka komandytowa musi co roku przedstawiać sprawozdanie finansowe, które musi zostać zatwierdzone przez wszystkich wspólników. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o działalności spółki, jej zobowiązaniach, aktualnym bilansie oraz wynikach finansowych.

5. Ważne informacje do wiedzy

Należy pamiętać, że wszystkie działania w spółce komandytowej są wspólne i odpowiedzialne za nie są wszyscy wspólnicy. Natomiast komandyty, czyli główni wspólnicy są w pełni odpowiedzialni za wszystkie zobowiązania spółki.

Zalety i wady funkcjonowania spółki komandytowej

Spółka komandytowa ma wiele zalet, takich jak łatwe i szybkie założenie spółki, minimalna ilość formalności oraz możliwość łatwego zmieniania jej struktury i zakresu działalności. Jednak istnieją również pewne wady tego rodzaju spółki, takie jak ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy, którzy są odpowiedzialni tylko do wysokości wniesionego wkładu, oraz fakt, że wszystkie działania muszą być wspólne i odpowiedzialne za nie są wszyscy wspólnicy.

Podsumowanie

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, w której członkowie ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionego wkładu. Aby ją założyć, należy zawrzeć umowę, zarejestrować spółkę w KRS oraz ustalić zasady działania. Ważne jest również, aby co roku przedstawiać i zatwierdzać sprawozdanie finansowe. Spółka komandytowa ma wiele zalet, ale musimy pamiętać, że istnieją również pewne wady, które trzeba wziąć pod uwagę.